Vedou státní dotace firemního výzkumu a vývoje k novým výsledkům?

15. 6. 2017 | Videozáznam ze semináře, na kterém výzkumníci IDEA Oleg Sidorkin a Martin Srholec představili výsledky svého bádání v oblasti firemního výzkumu. Konkrétně se snažili zjistit, nakolik dotační programy jako jsou IMPULS, TIP anebo ALFA motivovaly firmy vytvářet nové výsledky VaV, které podléhají ochraně duševního vlastnictví, jako jsou patenty či užitné vzory.

Programy přímé podpory výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách, jako IMPULS, TIP anebo ALFA, mohou financovat i projekty, které by se uskutečnily bez ohledu na dotace. Je proto žádoucí hodnotit, do jaké míry jsou v takových programech veřejné prostředky vynakládány hospodárně a jestli dosahují kýžených účinků. Prezentovaná studie poskytuje první odhady toho, do jaké míry tyto dotační programy motivovaly firmy vytvářet nové výsledky VaV, které podléhají ochraně duševního vlastnictví, jakou jsou patenty či užitné vzory.

Seminář se zabýval těmito otázkami:

  • Podle čeho by se měla hodnotit úspěšnost programů přímé podpory VaV ve firmách?
  • Stimulují dotace na firemní VaV nové výsledky VaV, které by jinak nevznikly?
  • Liší se tyto účinky v závislosti na druhu výsledků VaV, velikosti firem či odvětví?
  • Který z dotačních programů – IMPULS, TIP anebo ALFA – v tomto vychází nejlépe?
  • Jak by se pro dosažení lepších účinků mělo změnit nastavení takových programů?
  • Co je třeba udělat pro zlepšení úrovně hodnocení programů přímé podpory VaV?

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zde

Power pointové prezentace obou autorů si můžete stáhnout zde Martin Srholec, Oleg Sidorkin.

Videozáznam si můžete pustit včetně interaktivní prezentace. Pro otevření videa v novém (větším) okně klikněte na bílý odkaz přímo na YouTube videu SlidesLive | Oleg Sidorkin, Martin Srholec...

 

 

IDEA Zpravodaj