IDEA anti COVID-19

Kdo v 1. vlně pandemie zachránil své zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B

8. 4. 2021 Autoři: Štěpán Jurajda, Pavla Doleželová, Lucie Zapletalová

Studie 4 | 2021

Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a strukturou poptávkových šoků aproximovaných poklesem odpracovaných hodin oproti druhému kvartálu roku 2019. Studie dává příklad, jak tento typ programů do budoucna průběžně monitorovat.

Studie | Abstrakt

Shrnutí:

  • Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a strukturou poptávkových šoků aproximovaných poklesem odpracovaných hodin oproti druhému kvartálu roku 2019. Studie dává příklad, jak tento typ programů do budoucna průběžně monitorovat. Zjištění studie lze použít při rozhodování o podobě dlouhodobého nastavení nástroje typu kurzarbeit v českém právním řádu.
  • Celkem bylo programem Antivirus B ve firmách s více než 10 zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2020 podpořeno 315 tisíc zaměstnanců. Vyjádřeno plnými pracovními úvazky to odpovídá podpoře více než 80 tisíc takových úvazků. Pro srovnání, zhruba o tolik narostl počet registrovaných nezaměstnaných mezi březnem 2020 a 2021.
  • Firmy s více než 1 000 zaměstnanci čerpaly podporu s pravděpodobností o 40 % vyšší než malé firmy s méně než 50 zaměstnanci. Existence kolektivní smlouvy u zaměstnavatele neměla na pravděpodobnost čerpání podpory vliv. Jednotlivá odvětví ekonomiky se v intenzitě čerpání podpory výrazně lišila.
  • Je přirozené očekávat, že firmy více zasažené epidemií, měřeno poklesem odpracovaných hodin, čerpaly podporu častěji než ty méně postižené. Ve „zpracovatelském průmyslu“ se odpracovaná doba ve firmách čerpajících podporu snížila o 30 %. U firem bez podpory poklesla o 10 %. Ale v odvětvích „ubytování, stravování a pohostinství“, „administrativní a podpůrné činnosti“ a „kulturní, zábavní
    a rekreační činnosti“ se délka odpracované doby podstatně snížila i u firem, které podporu nečerpaly, a které tedy zaměstnanost nebo výši úvazků významně snížily.
  • Nejintenzivněji čerpalo podporu odvětví „zpracovatelského průmyslu“. Ten z podpory pokryl cca třetinu poklesu odpracované doby, a udržel tak relativně velkou část pracovních úvazků. Poklesem odpracované doby podobně postižené odvětví „administrativní a podpůrné činnosti“ z podpory pokrylo jen desetinu tohoto poklesu. „Zpracovatelský průmysl“ čerpal v přepočtu na plné úvazky téměř tři čtvrtiny celkové podpory z programu Antivirus B. Zpracovatelské firmy s více než 250 zaměstnanci pokrývaly 13 % odpracovaných hodin v podnikatelském sektoru ČR ve druhém kvartálu 2019. O rok později ale z celkové podpory programu Antivirus B získaly celých 60 %.
  • Firmy čelící poklesu poptávky již před nástupem pandemie čerpaly podporu častěji. Pokles celkových mezd v před-pandemickém období o 10 % je asociován s růstem pravděpodobnosti čerpání z programu Antivirus o 3 procentní body. To je zhruba o desetinu více, než je průměrná pravděpodobnost čerpání u všech firem (31 %).

IDEA Zpravodaj