IDEA anti COVID-19

Kurzarbeit: zahraniční zkušenost s dotováním zkrácené pracovní doby

7. 4. 2020 IDEA anti COVID-19 # 13 | Autoři: Nikolas Mittag, Filip Pertold

Celá studie je ke čtení zde Kurzarbeit: zahraniční zkušenost s dotováním zkrácené pracovní doby

 Podstata

 • Podstatou kurzarbeit jsou dotace mzdových nákladů firem při současném snížení odpracovaných hodin (německy kurzarbeit), které zaměstnancům doplácí snížené mzdy. Zaměstnavatelé tak mohou zkrátit pracovní dobu, nepropouštět a udržet pracovní místa. To omezí propady firem do insolvence a udrží hodnotné zaměstnanecké vztahy během výrazného, ale dočasného poklesu poptávky v důsledku krize.
 • Hlavní parametry kurzarbeitu dané zákonem určují nároky firem na dotaci, rozsah možného snížení odpracované doby a výši dotací nahrazené mzdy.

Základní doporučení

 • Hlavním cílem by mělo být zachování pracovně-právních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v době ekonomické krize.
 • Pravidla by měla být administrativně jednoduchá pro úřady i žadatele a flexibilní, aby se v nich firmy mohly „najít“.
 • Problematické může být nejen zavádění, ale i ukončení. V delším období může pomoc nastartování ekonomiky brzdit. Vyhodnocovat strukturální (tj. necyklické) změny v ekonomice a ukončovat kurzarbeit tam, kde těmto změnám brání.

Hlavní výhody

 • Jde o relativně levný, efektivní a jednoduchý způsob, jak chránit pracovní místa.
 • Pomáhá udržet ekonomickou aktivitu a brání bankrotům životaschopných firem a jejich částí. Umožňuje snížení pracovní doby a reakci firem na měnící se ekonomické podmínky.
 • Snižuje zatížení sociálního systému, jako dávky v nezaměstnanosti, potřebu úvěrového financování firem, potřebu konsolidace firem státem.

Hlavní rizika a podmínky efektivity

 • Vyšší než nezbytné náklady na zachování pracovních míst
  • Cílit by se mělo na pracovní pozice, které mají s podporou šanci krizi přežít
 • Zneužívání nebo nadužívání dotací
  • Nemotivovat k nadměrné redukci odpracované doby, například zpětným sdílením nákladů
 • Nepomůže každé firmě
  • Nutno doplnit půjčkami, odklady splátek, podporou v nezaměstnanosti, sociální politikou

Jsou česká pravidla kurzarbeit optimální?

Pravidla kurzarbeit MPSV (5. 3. 2020), která se během schvalování Parlamentem ČR mohou změnit, mají následující výhody a nevýhody:

+ Pomohou firmám zasaženým plošnou restrikcí v době epidemie

+ Administrativní náročnost odsunují až na pozdější období

+ Předpokládají možnost elektronické komunikace s úřady práce

nejasná a arbitrární kritéria náhrady mzdy při nepřímém zasažení firmy krizí

nejasná kritéria financování částečných úvazků

nízký maximální strop náhrady platu více ochrání méně kvalifikované práce

IDEA Zpravodaj