IDEA anti COVID-19

Využití technologie Bluetooth pro trasování šíření covid-19

16. 4. 2020 IDEA anti COVID-19 # 14 | Autoři: Ole Jann, Pavel Kocourek, Jakub Steiner

Celý text studie si můžete přečíst zde Využití technologie Bluetooth pro trasování šíření covid-19.

Celý text v originální anglické verzi si můžete stáhnout ZDE.

Koronavirus se přenáší i bezkontaktně vzduchem. Proto k nakažení stačí i pohyb v blízkosti nakaženého. Navíc člověk nákazu přenáší již ve stádiu, kdy sám ještě její příznaky nepociťuje. To komplikuje sledování šíření nákazy – trasování.

Technologie Bluetooth je široce rozšířený standard bezdrátové komunikace umožňující propojení dvou a více elektronických zařízení v blízkém okolí, jako jsou například mobilní telefony či přenosné počítače. Aplikace (program) v takovém zařízení potom díky tomu mohou zaznamenávat fyzicky blízké kontakty osob, při kterých mohlo dojít k přenosu nákazy. K přenosu totiž může docházet i v případech, kdy se lidé navzájem neznají a nevybavují si, že se někdy setkali.

Potenciálně nakažlivé kontakty lze pomocí trasovací aplikace zaznamenávat s minimálním narušením soukromí uživatelů. Dobře nastavená aplikace poskytuje jejím uživatelům srovnatelnou míru soukromí, jako kdyby ji nepoužívali.

Data o kontaktech nejsou ukládána centralizovaně, ale pouze na telefonu uživatelů a s jejich souhlasem. I proto je systém z hlediska ochrany soukromí a bezpečnosti odolný vůči případnému zneužití z pozice síly jako například vládou nebo hackery.

Negativním důsledkem této snahy o ochranu soukromí je, že aplikace musí být mnoha jednotlivci přijata dobrovolně. Nelze na dálku kontrolovat, zda lidé aplikaci používají, a její používání nelze vymáhat vládou či orgány veřejného zdraví. Aby trasovací aplikace skutečně pomáhala zastavit šíření infekce, musí ji dobrovolně používat velká část populace.

Aplikace eRouška, kterou vyvinula skupina Covid19CZ, uvedené principy splňuje a zajišťuje vysokou míru ochrany soukromí uživatelů. Shromažďuje pouze anonymizovaná data o setkáních infikovaných uživatelů a telefonní čísla uživatelů. Ta navíc dokáže s anonymními daty spojit až hygienik, a to až po dobrovolném poskytnutí dat uživatelem.

Aplikace neshromažďuje informace o místech, kde se uživatelé potkali, ani jiná metadata. Žádná data neodesílá na server bez vědomého souhlasu uživatele.

IDEA Zpravodaj