Aktuálně

Aktualizovaná aplikace: trendy publikačního výkonu a autorů

18. 1. 2024 IDEA při CERGE-EI aktualizovala a rozšířila oblíbenou on-line aplikaci "Oborová publikační výkonnost a autoři výzkumných organizací v ČR v letech 2007-2022"

Vstup do aplikace: https://ideaapps.cerge-ei.cz/Performance/

NOVINKY V APLIKACI:

• Indikátory publikační produktivity
• Mezinárodní srovnání produktivity
• Indikátory trendů vývoje
• Aktualizace o vědecké výsledky roku 2022
• Dlouhodobé trendy publikačního výkonu a autorů v letech 2007–2022

IDEA Zpravodaj