Aktuálně

COVID-19 z pohledu práva

23. 3. 2020 Blíží se epidemie podnikatelských úpadků - pomohou změny v insolvenčním právu?

Pokud chce vláda omezit ekonomické následky epidemie koronaviru, měla by dočasně, ale co nejdříve upravit pravidla insolvenčního práva. Ve studii projektu „IDEA ANTI COVID 19“ to navrhuje spolupracovník IDEA advokát Tomáš Richter z pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance. Vláda by podle něj měla urychleně zvážit dočasné pozastavení práva a povinnosti podat insolvenční návrh nebo zavedení mimořádného dočasného moratoria na vymáhání dluhů.

Přestože vláda již pomoc podnikatelům oznámila, na mnoho firem již teď dopadá výrazný propad příjmů. Řada firem se brzy nebude schopna splácet své závazky. Pokud by v krátkém čase podaly insolvenční návrhy, stávající justiční systém tuto podle Richtera nezvládne.

„Insolvenční justice by byla v důsledku takového vývoje na dlouhou dobu procesně zahlcena a do velké míry zablokována,“ uvádí Richter ve studii.

Upozorňuje také na to, že pokud se naplní předpoklad ‘epidemie podnikatelských úpadků‘, nebude zde ani dostatek investorů, kteří by aktiva insolventních dlužníků nakoupili a rychle je vrátili do produktivního ekonomického oběhu.

Možným řešením jsou podle něj jednoduché a časově omezené změny pravidel pro insolvenční řízení, které nebudou vyžadovat soudní rozhodování o individuálních případech. Opatření by bylo v souladu s obecným doporučením Filipa Matějky z CERGE-EI v předchozí studii „IDEA anti Covid-19“ Ekonomický šok, jaký svět neviděl: ekonomiku musíme rychle zmrazit a pak ji znovu probudit.

„Dnešní povinnost podnikatelů i členů statutárních orgánů podat insolvenční návrh, by mohla být po dobu účinnosti změn dočasně pozastavena,“ zmiňuje první opatření.

„Obdobně by mohlo být dočasně pozastaveno právo věřitelů podávat insolvenční návrhy. Nadto by dlužníkům, kteří takové opatření navrhnou, bylo umožněno získat takřka automaticky dočasné moratorium na vymáhání pohledávek ze strany věřitelů,“ pokračuje Richter ve své studii.

"Navrhovaná opatření by sice nepochybně umožnila oddálit zahájení insolvenčního řízení i těm podnikům, u nichž by to bylo namístě bez ohledu na epidemii Covid-19. Mám však za to, že za vzniklé situace, a za navrhovaného časového omezení účinnosti navrhovaných opatření, by tuzemský zákonodárce takové riziko mohl podstoupit", dodává.

Celou tiskovou zprváu ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Kontakt na autora:

doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakty pro média:

Blanka Javorová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 602 698 440

Anna Francová
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:  +420 732 739 124

 

IDEA Zpravodaj