Aktuálně

Bodový systém a jeho vliv na počet smrtelných nehod v ČR

 

 

IDEA při CERGE-EI vydala novou studii mapující vliv dopravního zákona, který zavedl tzv. bodový systém, zvýšil částky pokut za dopravní přestupky a rozšířil pravomoci policistů, na počty smrtelných dopravních nehod v České republice. Studie Josefa Montaga a Lucie Zapletalové identifikuje dopad, který tento zákon měl na počet smrtelných dopravních nehod z krátkodobého a dlouhodobého hlediska.

Ukazuje se, že během prvních tří měsíců od zavedení zákona, došlo k prudkému poklesu smrtelných dopravních nehod, a to o celou třetinu. Postupem času se ovšem vliv nového zákona začal snižovat a v delším horizontu prakticky neměl na chování řidičů na silnicích žádný vliv. 

Výrazný krátkodobý propad počtu smrtelných nehod byl zřejmě dáno čekáváním řidičů, kteří přeceňovali možné sankce plynoucí z nových pravidel a v prvních týdnech řídili opatrněji. Tato očekávání byla podpořena i rozsáhlou mediální a politickou kampaní.

Jedním z důvodů, proč nová pravidla v dlouhodobém horizontu nijak neovlivnila počty smrtelných nehod, může být pokles policejní aktivity, vynucující jejich dodržování. Z údajů české dopravní policie v letech 2006 a 2007 vyplývá, že počet dopravních policistů sice rostl, ale zároveň klesal počet pracovních hodin věnovaných dopravním kontrolám a počet hodin použití rychlostních radarů. Zdá se, že policie se více věnovala obecnému prosazování práva, než sledování a dodržování dopravních předpisů. Čeští řidiči tak časem své chování přizpůsobili reálně nízké a snižující se míře monitorování a vynucování dodržování dopravních pravidel. Počet smrtelných nehod se tak poměrně rychle opět zvýšil. 

Celou studii naleznete zde.

 

 

IDEA Zpravodaj