Aktuálně

Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v ČR

Praha 5. 5. 2016     Nová studie IDEA autorů Petra Janského, Kláry Kalíškové a Daniela Münicha se věnuje tématu příjmů a výdajů domácností a vlivu daňově dávkového systému na příjmovou nerovnost a míru ohrožení relativní chudobou v České republice. Analýze se věnuje článek Markéty Hronové v dnešních Hospodářských novinách Před chudobou nejlépe chrání přídavky na děti. Bezdětní mají smůlu, tvrdí ekonomové. Celou publikaci si můžete stáhnout v článku a v menu Publikace.

Celá studie Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice

Mezinárodní srovnání dlouhodobě ukazují, že příjmová nerovnost a míra ohrožení relativní chudobou v České republice (ČR) jsou dlouhodobě jedny z nejnižších nejen v EU i mezi nejvyspělejšími zeměmi světa (OECD).

Údaje z reprezentativních šetření o příjmech a výdajích domácností ukazují, že český daňově-dávkový systém příjmovou nerovnost a míru ohrožení relativní chudobou v ČR ovlivňuje poměrně málo. Určující jsou v dané souvislosti především relativně malé rozdíly v hrubých příjmech, v čemž hraje důležitou roli systém starobních důchodů.

Pokud se kromě přímých daní a sociálních dávek zohlední také dopady nepřímých daní (daň z přidané hodnoty a spotřební daně), systém příjmovou nerovnost snižuje relativně málo a míru ohrožení relativní příjmovou chudobou dokonce mírně zvyšuje.

Alespoň jednu sociální dávku pobírá 80 % relativně chudých a 33 % ostatních osob. Pouze 38 % celkových výdajů na státní sociální podporu směřuje k lidem ohroženým relativní příjmovou chudobou.

Při snižování relativní příjmové nerovnosti a celkové mezery chudoby se jako potenciálně nejefektivnější jeví dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Jako nejefektivnější nástroj snižování míry ohrožení relativní příjmovou chudobou se jeví přídavky na děti.

IDEA Zpravodaj