Aktuálně

Dopady konkurence politických uskupení na veřejné zakázky

Praha, 5. října 2016     Města a obce v České republice ročně hospodaří s téměř 24 % veřejných výdajů, což odpovídá zhruba 10 % HDP. Přibližně polovina těchto výdajů se realizuje formou veřejných zakázek, o kterých rozhodují zastupitelé zvolení v obecných volbách. Jaký vliv má složení politické reprezentace na zadávání veřejných zakázek? To a mnohem víc se dozvíte z nové studie IDEA.

V období od listopadu 2006 do listopadu 2010, tedy v období vzešlých z voleb do místních zastupitelstev konaných v letech 2006 a 2010, registruje Věstník veřejných zakázek více než 3 000 ukončených zakázek na stavební práce zadaných ve více než 1 300 městech a obcích. Finanční objem těchto zakázek je přibližně 56,1 miliard Kč. Lze se ovšem domnívat, že celkový objem veřejných prostředků je několikanásobně vyšší, neboť některé zakázky proběhly v režimu zakázek malého rozsahu, které ve Věstníku povinně zveřejňovány nejsou.

Nová studie z dílny think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.prokazuje, že na zadávání veřejných zakázekmá výrazný vliv počet politických subjektů v městských a obecních zastupitelstvech. „Analýza především identifikuje, do jaké míry počet subjektů v městských a obecních zastupitelstvech ovlivňuje parametry a výsledky veřejných zakázek. Konkrétně jde například o to, jakou podobu má konečná cena soutěžené zakázky s ohledem na cenu odhadní“, vysvětlujeautor studie a výzkumník IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. Ján Palguta.

Otevřené řízení v méně než třetině zakázek

Soutěží se v daném období účastnilo v průměru 6 potenciálních dodavatelů na jednu zakázku, což na první pohled indikuje slušnou konkurenci. Z celkových dat ale vyplývá, že nejčastějším způsobem zadávání bylo tzv. zjednodušené podlimitní řízení, ve kterém se o dodavateli rozhodlo celých 53,5 % zakázek. Další typy zvolených zadání představují užší zadávací řízení – 11,6 % – a jednací řízení bez uveřejnění – 4,5 %. otevřeném řízení, tedy v nejtransparentnějším typu zadání, bylo zadáno pouze 30,5 % zakázek, tedy méně než jedna třetina.

Čím barevnější, tím levnější

Kromě počtu dodavatelů a typu zadávacího řízení velmi záleží rovněž na tom, kolik politických subjektů sedí v zastupitelstvu. Studie totiž jednoznačně prokázala, že čím vícepolitických subjektů sedí v orgánu obce či města, tím levnější cenu zakázky oproti její předpokládané hodnotě se podaří městu či obci získat.

Dopad zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvech měst a obcí na zadávání veřejných zakázek může být podmíněn mnoha faktory. Lze však s jistotou říct, že obce, které mají v zastupitelstvu vyšší počet politických uskupení, otevírají soutěže o zakázky většímu počtu dodavatelských firem a dosahují při zadávání zakázek nižších cen,“ vypočítává závěry studie její autor. „Pozitivní vliv zvýšeného počtu politických uskupení v zastupitelstvu na veřejné zakázky se projevuje, zejména pokud ve volbách proběhne intenzivní soutěž kandidujících subjektů a volby skončí těsným rozdílem nejsilnějších uskupení,“ uzavírá Ján Palguta.

Publikaci si můžete zdarma stáhnout zde

Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky

Autor: Ján Palguta

ISBN: 978-80-7344-386-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.)

Říjen 2016

IDEA Zpravodaj