Aktuálně

Důchodové reformy v Evropě

17. srpna 2011 - IDEA dnes vydala studii "Důchodové systémy v Evropě: Reformují všichni". Autor studie Ondřej Schneider v ní vysvětluje, co motivovalo změny v penzijních systémech ve státech Evropské unie, a na základě výsledků doporučuje Česku reformy řádně promyslet. Nejvýraznější reformu provedli v letech 1994-2009 v Polsku, Itálii, Švédsku a Německu, kde se předpokládané náklady na důchodový systém v roce 2050 snížily o 5 až 6% HDP.

V České republice očekávané náklady na důchodový systém v roce 2050 ve sledovaném období klesly o 1,8%.  Z pohledu reformního úsilí se tak řadíme k evropskému průměru, poznamenává Ondřej Schneider, autor studie.

Z analýzy dále vyplynulo, že reformy byly motivovány především obavami z dlouhodobého nárůstu výdajů na důchody v budoucnosti. Vlády například nereagují na samotnou výši výdajů na důchody, zdají se ale být velmi citlivé na rozdíl mezi výdaji v daném roce a očekávanými výdaji v roce 2050, vysvětluje Schneider.   

České výdaje na důchody se v posledních patnácti letech prakticky nemění a pohybují se kolem 8% HDP, výše vládních výdajů na důchody v roce 2050 je nyní odhadována na 10,2% HDP. Jak ukázala dřívější studie IDEA, český důchodový systém má i relativně nízký skrytý penzijní dluh. Ačkoliv v evropském srovnání se zdá, že český důchodový systém je vcelku v pořádku, nárůst budoucích penzijních výdajů o 2.6% HDP oproti dnešku není zanedbatelný, neboť téměř zdvojnásobí současný rozpočtový deficit.

Česko má ovšem v mezinárodním srovnání zásadní výhodu v tom, že reformu nemusí dělat pod velkým tlakem, a mělo by se tedy zaměřit především na kvalitu reforem.  Český důchodový systém lze hodnotit jako velmi dobře spravovaný průběžný systém, s náklady na udržitelné úrovni. Jeho další zlevnění je ovšem o to těžší, neboť prakticky všechna opatření v rámci daného systému již byla učiněna, shrnuje situaci Ondřej Schneider.

Studie vychází z dat Evropské komise.

Celou studii si můžete přečíst zde.

IDEA Zpravodaj