Aktuálně

EKONOMIE HOLEK A MAMINEK

Zveme vás na seminář EKONOMIE HOLEK A MAMINEK: Vliv mateřství na výši daní, důchodů a na rozdělení domácích prací, který se koná dne 2. března 2017 od 15:00 do 16:30 hodin v budově CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Zatímco finanční podpora rodin s dětmi se v Česku realizuje především formou snižování daňové zátěže, podpora formou služeb je podstatně menší. To vyžaduje vyšší péči o děti v rámci rodiny.

Do jaké míry mateřství ovlivňuje výši odvedených daní, pojistných, nebo přiznaných dávek a důchodů? Kdo se o děti v české domácnosti nejvíce stará? Platí rovnice, že čím víc se jeden rodič stará o děti a domácnost, tím víc se ten druhý stará o finanční zabezpečení rodiny? A co pomáhá zvýšit nízkou porodnost ve většině států EU: státní finanční podpora, nebo poskytované služby ulehčující péči o dítě?

Během semináře:

  • kvantifikujeme velikost podpory rodin s dětmi podle odvodů na přímých daních a pojistných
  • odhadneme, jak mateřství ovlivňuje výši  starobních důchodech
  • ukážeme, kdo se v rámci rodiny stará o děti a domácnost a jak funguje rodinná dělba práce při různém relativním příjmu ženy a muže
  • identifikujeme, které státní politiky efektivně zvyšují porodnost a snižují náklady rodičovství a které nikoli
  • předvedeme vám, jak je obtížné aplikovat výsledky gender výzkumu ve veřejné politice

Předběžný program semináře:

15:00 – 16:00 hodin

Klára Kalíšková | Úvod do problematiky

Jiří Šatava | Vliv mateřství na výši starobního důchodu žen | daňový systém a motivace matek s malými dětmi k práci

Filip Pertold | Proč mají evropské ženy méně dětí? Dělba práce v rámci rodiny

16:00-16:30 hodin

Obecná diskuse

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo vyplněním registračního formuláře http://bit.ly/holky_a_maminky.

IDEA Zpravodaj