Aktuálně

Elektromobil: nejdříve do vesmíru, do Česka až po slevě

3. 4. 2019 Elektromobilita je na vzestupu. Podíl elektromobilů na nově registrovaných vozidlech představuje v Evropě zhruba 1 %. Evropským rekordmanem je Norsko, kde téměř každé druhé nově registrované auto je elektromobil. V Česku přitom dosahuje tento podíl pouze 0,3 %.

Je pro české zákazníky hlavní bariérou koupě elektromobilů jejich vysoká pořizovací cena nebo hrají roli i jiné faktory jako technické aspekty a nedůvěra ve včasné vybudování sítě dobíjecích stanic? Jaké pobídky a opatření by měly u českých zákazníků největší odezvy? To se snaží zodpovědět nová experimentální studie think-tanku IDEA při CERGE-EI, která dotázala 3 000 respondentů na jejich záměr a preference pro nákup osobního vozidla. Zvýšení nákupů elektromobilů na úkor klasických automobilů se spalovacím motorem je pro český trh žádoucí z mnoha důvodů. Elektromobily mohou pomoci výrazně snížit emise skleníkových plynů, negativní dopady znečištění ovzduší a hluku, nebo závislost na dodávkách ropy zejména z politicky nestabilních regionů a přispět k rozvoji tzv. „smart grid“.

Řada zemí již motivovala spotřebitele k nákupu elektromobilů. Studie IDEA ukazuje, jaké pobídky by měly největší vliv právě na české spotřebitele v jejich rozhodnutí pro pořízení elektromobilu oproti běžnému automobilu.

Největší vliv na rozhodování mají přirozeně pořizovací náklady elektromobilu. Čeští zákazníci jsou nicméně ochotni si připlatit za zlepšení technických parametrů, např. za zkrácení nezbytné doby nabíjení nebo ještě úspornější provoz vozidla. Klíčová se ukázala být i dojezdová vzdálenost elektromobilů, dojezdová vzdálenost plug-in hybridů na elektřinu nemá na volbu nákupu této technologie výraznější vliv. Kromě technických vylepšení a přímých dotací na nákup by prodej na českém trhu stimulovala především finanční podpora elektroinstalací pro domácností nebo možnost zdarma parkovat ve městě. Naopak pobídky jako dálniční známka zdarma nebo možnost využívat ve městech vyhrazené jízdní pruhy by rozhodování zákazníků ovlivnilo jen nevýrazně.

Poskytnutí informací o snížení emisí znečišťujících látek nebo emisí skleníkových plynů by motivovalo k větší poptávce po elektromobilech. Rozšíření infrastruktury pro dobíjení normální rychlostí zvyšuje pravděpodobnost nákupu elektromobilu, avšak velikost infrastruktury pro rychlé dobíjení tuto volbu nijak neovlivňuje.

Studie odhaduje, že pokud by cena elektromobilu byla o polovinu vyšší než cena klasického auta, tak při poskytnutí výše jmenovaných výhod, snížení provozních nákladů na 50 Kč za 100 km a zvýšení dojezdové vzdálenosti na 500 km, by se tržní podíl elektromobilů na nově registrovaných autech mohl zvýšit ze současných 0,27 % na celých 8 %.

Videozáznam semináře si můžete pustit včetně interaktivní prezentace. Pro otevření videa v novém (větším) okně včetně interaktivní power pointové prezentace klikněte na bílý odkaz v horní části levého okénka YouTube
SlidesLive |IDEA seminář: Elektrom ...

 

Diskusi, která následovala po hlavní prezentaci můžete zhlédnout zde

Studii ve formátu PDF si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde Elektromobil: nejdříve do vesmíru, do Česka až po slevě.

Aplikace vznikla s podporou programu Strategie AV 21 Akademie věd České republiky v rámci společenskovědního programu Efektivní veřejné politiky a současná společnost


Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https://idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge

IDEA Zpravodaj