Aktuálně

IDEA v doporučeních Evropské komise

24.5.2017 Evropská komise vydala svá každoroční doporučení pro Českou republiku ve věci Národního programu reforem 2017 předloženém letos dubnu.

Doporučení se týkají řady témat, kterým se věnují i studie IDEA, například veřejné zakázky, řízení vědy a výzkumu, vzdělávání nebo zaměstnanost žen s menšími dětmi. Konkrétně pak doporučení akcentují potřebu:

1)      zvýšit efektivitu veřejných výdajů potíráním korupce zprůhledněním systému veřejných zakázek

2)      zlepšit podmínky pro ekonomický růst skrze digitalizaci klíčových státních služeb, zvýšení kvality vědy a výzkumu a podporu zaměstnanosti znevýhodněných skupin, včetně žen s malými dětmi.

Konkrétní studie IDEA, která se odráží v doporučeních Evropské komise, jsou následující:

Další studie ke stažení na webu IDEA: https://idea.cerge-ei.cz/publikace

Text doporučení Evropské komise v anglické verzi rovněž k nahlédnutí na webu IDEA.

IDEA Zpravodaj