Aktuálně

Seminář: Inteligentní specializace (RIS3)

 Praha 6.4.2016  Přinášíme videozáznam semináře a panelové diskuse s názvem "Inteligentní specializace: Od akademického konceptu k evropské politice a české praxi", který společně uspořádalo Švýcarské velvyslanectví v Praze a think tank IDEA při CERGE-EI

Hlavním zahraničním vystupujícím byl duchovní otec konceptu inteligentní specializace (RIS3), profesor Dominique Foray z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Seminář moderoval Štěpán Jurajda.

Hlavní diskutovaná témata:

 • Co jsou nejslibnější nové trendy ve výzkumu inteligentní specializace?
 • Jak vhodně inteligentní specializaci měřit a jak vyhodnocovat související evropské politiky?
 • Kdo jsou výherci a případně poražení RIS3 agendy v České republice?
 • Jaké jsou hlavní přínosy implementace RIS3 v českém kontextu?
 • Jaká je budoucnost konceptu inteligentní specializace?

V panelové diskusi vystoupili také:

 • Christiane Hamacher (ROCHE)
 • Mathieu Doussineau – (Evropská komise – DG JRC)
 • Petr Chládek (JIC – Jihomoravské inovační centrum)
 • Marek Jetmar (odbor pro vědu výzkum a inovace, Úřad vlády České republiky)
 • Josef Lazar (Ústav přístrojové techniky AV ČR a člen Akademické rady AV ČR)
 • Vladimír Mařík (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a předseda vědecké rady TA ČR)
 • Martin Srholec (IDEA při CERGE-EI)

IDEA Zpravodaj