Aktuálně

Jak globalizovaná je česká věda?

23. 7. 2019 Zatímco v západní Evropě a Spojených státech je věda globalizovaná, některé obory ve státech bývalého východního bloku zůstávají značně odtržené od zbytku světa. Týká se to především sociálních a lékařských věd. Čím více jdeme na východ, tím je situace horší. Česká věda se stále více propojuje se světem a přibližuje se západním zemím, ale v řadě oborů ještě máme před sebou velký kus cesty.

 Nejvyšší laťku v překonávání zeměpisných hranic ve vědě tradičně drží EU a Spojené státy. Za skokana desetiletí lze bez nadsázky považovat čínskou vědu, která ještě poměrně nedávno patřila k těm nejméně globalizovaným vůbec, ale rychle dohání vyspělé země. A nese to své plody – čínští vědci se dnes již běžně řadí mezi světové tahouny. Naopak Ruská věda zůstává i 30 let po rozpadu SSSR silně odtržená od světového dění.

„Věda by neměla znát hranice. Rozšiřovat výsledky své práce do světa by přece mělo být cílem každého výzkumníka,“ říká spoluautor studie Vít Macháček. „V zahraničí se globalizace vědy mezi obory příliš neliší. V přírodních vědách je srovnatelná jako v těch sociálních. Je na místě se ptát proč tomu tak není i v Česku a východní Evropě?“

 graf globalizace 1

graf globalizace 2

Zjištění vycházejí ze studie think-tanku IDEA při CERGE-EI „Globalization of Science“ založené na datech ze 174 zemí napříč 27 vědními disciplínami. Výsledky studie si lze prohlédnout ve formě veřejně dostupné interaktivní aplikace. Ke srovnání nabízí globalizaci vědy napříč státy, obory i vývoj v  čase. Věda je tím globalizovanější, čím častěji vědci publikují ve stejných časopisech jako jejich typičtí souputníci ze zahraničí. Aplikace je v anglickém jazyce dostupná na adrese:

http://www.globalizationofscience.com.

Kontakty pro média:
Vít Macháček, spoluautor studie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 739 462 988
https://idea.cerge-ei.cz/
https://www.facebook.com/ideacerge/
https://twitter.com/IDEA_ThinkTank

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.

IDEA je think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Národohospodářský ústav Akademie věd ČR je součástí společného akademického pracoviště CERGE-EI skládajícího se z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) a Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (Economics Institute of the Czech Academy of Sciences - EI).

IDEA Zpravodaj