Aktuálně

Jsou důchody z prvního pilíře jistotou?

V nové studii IDEA při CERGE-EI Ondřej Schneider a Jiří Šatava kvantifikují dopady parametrických změn v průběžně financovaném pilíři důchodového systému, jak k nim docházelo od roku 1996. 

Studie Dopady reforem I. důchodového pilíře po roce 1996 na starobní důchody jednotlivců srovnává současnou výši a délku pobírání důchodů z 1. pilířehypotetickou situací, kdyby  bývalo po roce 1996 k žádným změnám nedošlo.

Hlavním zjištěním studie IDEA je, že parametrické změny prováděné po roce 1996 měly výrazný negativní finanční dopad na všechny příjmové skupiny. Tyto dopady na jednotlivce se pohybují v řádu statisíců i více.

Významný pokles výhodnosti důchodového pojištění byl způsoben zejména výrazným zvyšováním věkové hranice pro odchod do důchodu. V jeho důsledku většina jednotlivců dnes platí pojistné o několik let déle a starobní důchod budou pobírat o několik let méně. Druhotným důsledkem nárůstu důchodového věku je mírný nárůst výše měsíčního starobního důchodu. Ten však v žádném případě nekompenzuje pokles výhodnosti důchodového pojištění v důsledku zvýšení důchodového věku.

Analyzovaná historická zkušenost ukazuje, že výplaty důchodů z I. důchodového pilíře nemusí ani do budoucna představovat jistotu, za jakou jsou často považovány.

Studie Dopady reforem I. důchodového pilíře po roce 1996 na starobní důchody jednotlivců ke stažení na webu IDEA.

 

IDEA Zpravodaj