Aktuálně

Komentář IDEA k udělení Nobelovy ceny za ekonomii A. Deatonovi

Odborný komentář k udělění letošní ceny za ekonomii Angusi Deatonovi poskytli výzkumník IDEA a profesor CERGE-EI profesor Štepán Jurajda a výzkumník IDEA Petr Janský.

"Angus Deaton přispěl k porozumění o rozhodování domácností o spotřebě a k měření chudoby, především v rozvojových zemích. Zaměřil se na využívání dat z šetření domácností o chování jednotlivců a tyto poznatky propojil s agregátními měřítky vývoje příjmové nerovnosti či ekonomického růstu. Věnoval se také studiu ekonomických vlivů na zdraví a duševní blahobyt a štěstí.  Je to polyhistor, propojuje matematiku, ekonomickou teorii, statistiku a historii. Nebojí se kontroverzí, pokud jsou v zájmu správnosti ekonomické analýzy a její užitečnosti. Prof. Deaton v minulosti působil v dozorčím výboru CERGE-EI, společného pracoviště Národohospodářského ústavu AV a Univerzity Karlovy, a na tomto pracovišti prezentoval své výzkumy naposledy letos v květnu. Mimochodem, prof. Richard Blundell, který byl považován za horkého kandidáta na letošní Nobelovu cenu v ekonomii, byl v minulosti také členem tohoto výboru a svůj výzkum na tomto pracovišti prezentoval naposledy loni." Štěpán Jurajda, IDEA při CERGE-EI

"Když jsem před pár lety odhadoval dopady změn DPH na české domácnosti, byly o něco přesnější i díky výzkumu Anguse Deatona publikovanému v roce 1980. Přispěl k tomu, že současné modely chování spotřebitelů berou lépe v potaz jejich reakce na změny cen způsobené změnou daní."  Petr Janský z IDEA při CERGE-EI

 

 

 

IDEA Zpravodaj