Aktuálně

Kde pomohou e-aukce ušetřit

Think-tanku IDEA a Oživení o.s. vydávájí studii Používání e-aukcí při zadávání veřejných zakázek v ČR, jejímž cílem je přinést základní evidenci o míře používání e-aukcí při zadávání veřejných zakázek v ČR v letech 2007 – 2012. 

Vedle toho analýza na příkladu dvou skupin komodit ukázuje dopady na intenzitu veřejné soutěže a výsledné nabídkové ceny. 

V první části analýza popisně charakterizuje míru a strukturu využívání e-aukcí. V druhé části, která spočívá v regresní analýze, se snaží kvantifikovat vliv e-aukcí na ceny veřejných zakázek a na počet nabízejících.

Obě tyto proměnné jsou důležitými faktory pro rozhodování o tom, zda mají být e-aukce dále propagovány nebo nikoliv.

V poslední části dáváme počet nabízejících a cenu zakázek do vzájemného vztahu.

Analýza Používání e-aukcí při zadávání veřejných zakázek v ČR je možné stáhnout z webové stránky bezkorupce.cz. 

 

IDEA Zpravodaj