Aktuálně

Konkurenceschopnost ČR mírně vzrostla

Think-tank IDEA je odborným partnerem při sestavování Žebříčku konkurenceschopnosti šedesáti ekonomik světa, který byl právě publikován. Česká republika si od toho minulého polepšila a vyšplhala se na 33.místo. Stala se tedy nejkonkurenceschopnější ekonomikou mezi zeměmi Visegrádu.

Česká republika si v žebříčku konkurenceschopnosti pro rok 2014 v porovnání s předchozím rokem mírně polepšila a posunula se tak celkově na 33. pozici (viz tabulka č. 1). Přerušila tak předchozí sérii poklesů a vrátila se zpět na pozici, kterou měla v roce 2012.

Tab. č.1 Žebříček konkurenceschopnosti šedesáti ekonomik světa za rok 2014.

Pozici nejkonkurenceschopnější ekonomiky získaly i pro rok 2014 USA následované opět Švýcarskem a nově Singapurem. Z členských zemí EU obhájilo prvenství Švédsko (5. místo) následované tradičně Německem, které svoji konkurenceschopnost výrazně zlepšilo (posun z 9. na 6. místo). Na opačném chvostu tabulky se z členských zemí EU umístilo Chorvatsko (59. místo).

K mírnému zlepšení pozice České republiky přispěl především zahraniční obchod a cenová stabilita, nepřímo pak i oživení a optimistický výhled pro ekonomický růst. Výraznější zlepšení bylo naopak bržděno stagnací ve fungování podnikatelského sektoru a pesimistický pohled na efektivnost vlády (viz graf č.1).

Graf. č.1 Sektorová konkurenceschopnost České republiky za rok 2013 a 2014.

Výzkum potvrdil již tradičně slabší stránky české ekonomiky: vysoké příspěvky na sociální zabezpečení, korupce a byrokracie a nedostatek transparentnosti a efektivity v hospodářské politice. Za potenciální hrozbu pro další vývoj České republiky je možné označit i zhoršení v oblasti vzdělávání, které v minulosti patřilo k lepším rysům naší ekonomiky.

Vedle IMD IDEA spoluporacuje s řadou dalších partnerů.

IDEA Zpravodaj