Aktuálně

Motivace seniorů k práci

10. února proběhl v prostorách CERGE-EI seminář, kde výzkumník Jiří Šatava prezentoval průběžné výsledky své studie pro Evropskou komisi s názvem Working Beyond Pensionable Age: Institutional Incentives in the Czech Republic o tom, jak podpořit zaměstnanost starších pracovníků. Následné diskuze se zúčastnili experti z CERGE-EI, Evropské komise a další zástupci veřejného i soukromého sektoru.

Dosavadní výsledky studie ukazují, že mnoho starších pracovníků odchází do důchodu ještě před nebo ihned po dovršení důchodového věku. To se vzhledem k rostoucím deficitům českého důchodového systému, který tím přichází o příjmy z pojistného, zdá příliš brzy. Studie dále ukazuje, že stát se nesnaží starší pracovníky k práci dostatečně motivovat, a navrhuje podporu například snížením příspěvků na sociální zabezpečení. Mezi další možnosti patří vyšší důchody při odložení odchodu do důchodu nebo dotovaná pracovní místa. Účastníky semináře bylo dále diskutováno řešení postupného přechodu z práce do důchodu pomocí částečných úvazků a částečných důchodů. Diskutující zároveň zdůraznili důležitost informovanosti starších pracovníků, kteří v současné době často o svých možnostech nevědí. I když některé z nich již reálně existují, jsou velmi málo využívány.

Studie s názvem Working Beyond Pensionable Age: Institutional Incentives in the Czech Republic k dispozici na webu IDEA.

 

 
 
 
 

IDEA Zpravodaj