Aktuálně

Výstupy ze semináře: Motivační účinky podpory VaV ve firmách

Přinášíme výstupy ze semináře "Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách: Kontrafaktuální přístup k hodnocení programů", který se konal dne 2. 12. 2016 prostorách CERGE-EI. Uvnitř článku naleznete studii, jež byla na semináři představena, dále power pointovou prezentaci Martina Srholce a video ze semináře.

Programy přímé podpory VaV ve firmách jsou tradičním nástrojem inovační politiky v České republice. Jejich hodnocení však bylo doposud prováděno velmi povrchně. Martin Srholec na semináři představil, jakým způsobem je možné provádět ekonometrické odhady motivačního účinku veřejných dotací na firemní VaV výdaje. Prezentované analýzy jsou provedeny na příkladu ALFA programu TAČR. Následná diskuse rozebrala, co tyto výsledky znamenají pro inovační politiku, užitečnost tohoto způsobu hodnocení a možnosti pro jeho širší implementaci.

 

 

Časová stopáž videa ze semináře:

Úvod:

Štěpán Jurajda | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. (0:00 - 6:50 minut)

Hlavní příspěvek:

Martin Srholec | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. (6:50 - 1 hod 20. minuta)

Panelisté:

Matěj Bajgar | OECD (1 hod.20 minuta - 1 hod. 36 minuta)

Martin Mana | Český statistický úřad (1 hod. 36. minuta - 1 hod. 46. minuta)

Martin Bunček | Technologická agentura České republiky (1 hod. 46. minuta - 1 hod. 54. minuta)

Jiří Chýla | Akademie věd České republiky (1 hod. 54. minuta - 2 hod. 06. minuta)

Diskuse (2 hod. 6 minuta - 2 hod. 36. minuta)


Studii si můžete zdarma stáhnout zde

Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity

Autoři: Ján Palguta a Martin Srholec

ISBN: 978-80-9344-388-7 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016

Příloha:

Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách


Power pointová prezentace Martina Srholce Hodnocení programů účelové podpory VaV

IDEA Zpravodaj