Aktuálně

Na které domácnosti dopadá inflace nejhůře?

7. 7. 2023 Nová studie "Kdo je nejvíce zasažen růstem cen? Rozdíly v inflaci pro různé domácnosti 2020–2023" analyzuje rozdíly v dopadu inflace na různé skupiny domácností po nebývalém nárůstu inflace v posledních letech. Na koho inflace dopadla nejvíce a proč?


Podívejte se na IDEA Talks k tématu

Nově i jako podcast: 

Spotify

Apple

Google

Shrnutí studie

  • Mezi lednem 2020 a březnem 2023 vzrostly ceny v ČR kumulativně o nebývalých 33 %. V této studii ukazujeme rozdíly v inflaci pro různé skupiny domácností.
  • Rozdílné skupiny lidí jsou vystaveny rozdílným cenovým růstům interakcí dvou fenoménů: (i) rozdílným nárůstem cen různých výdajů: Ceny některých kategorií zboží a služeb vzrostly o více než 40 % (stravování a ubytování, odívání a obuv, bydlení, voda, energie, paliva), a jiných naopak téměř vůbec (pošty a telekomunikace) či jen o 12 % (vzdělávání). (ii) rozdílnou strukturou spotřeby: Domácnosti s nižšími příjmy (spodní dva příjmové kvintily, tedy 40 % domácností s nejnižšími příjmy) dávají větší podíl svých výdajů na potraviny a nižší podíl na bytové vybavení nebo ostatní zboží a služby. Domácnosti důchodců dávají větší podíl svých výdajů na potraviny, zdraví nebo bydlení a energie a nižší podíl výdajů na odívání nebo stravování a ubytování.
  • Rozdíly v dopadu inflace mezi jednotlivými skupinami jsou relativně nízké. Při rozdělení podle příjmů (pěti příjmových kvintilů) byly nejvíce zasaženy domácnosti s druhými nejnižšími příjmy (33,6 %) a nejméně zasaženy domácnosti s nejvyššími příjmy (32,3 %). Nejvíce byli zasaženi důchodci – jak polovina jejich domácností s nižšími výdaji (34,5 %), tak ta s vyššími výdaji (33,4 %), naopak nejméně rodiny s dětmi (32,4 %) a mezi tím byly domácnosti samoživitelů
    (33,0 %) a ostatní (32,9 %).

Graf 3

  • Z hlediska kumulované inflace byli důchodci s nízkými výdaji nejméně zasaženou skupinou po většinu sledovaného období, až do prosince 2022. Poté od ledna 2023 se stali skupinou zasaženou nejvíce. Tato náhlá změna vyplývá zejména ze skokového zvýšení cen bydlení včetně energií ve statistických datech, a to kvůli způsobu zohlednění tzv. úsporného tarifu Českým statistickým úřadem. Ten vedl k výraznému poklesu cen energií mezi říjnem a prosincem 2022 a následnému skokovému zvýšení v lednu 2023. Důsledky pozorujeme nejvýrazněji u domácností důchodců, které za tyto výdaje utrácejí největší podíl svých výdajů.

IDEA Zpravodaj