Aktuálně

IDEA na jednání Národního konventu k problematice zaměstnanosti

27. března se konal Národní konvent na téma zaměstnanost v Evropské unii, v jehož předsednictvu zasedal Daniel Münich z IDEA při CERGE-EI. 

Debatovalo se o mnoha aktuálních tématech týkajících se trhu práce v EU včetně migrace, demografického vývoje nebo vnitřního trhu v oblasti práce. 

Hlavní diskuse Národního konventu vždy probíhá v rámci tematicky vymezených kulatých stolů, které odborně zajišťují nezávislé subjekty, vybrané na základě veřejné soutěže. Tito odborní garanti pak zodpovídají za přípravu podkladů a výstupů. Na kulatém stole jsou představena také stanoviska vybraných subjektů – gesčně příslušných rezortů, odborných institucí či neziskových organizací. 

Cílem letošního setkání tak bylo předložit vládě České republiky doporučení ve věci zaměstnanosti v Evropské unii.

 

 

 

 

IDEA Zpravodaj