Aktuálně

Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu AV ČR

Nová studie podrobně mapuje podíl Akademie věd České republiky na časopiseckém publikačním výkonu České republiky zachyceném v databázi Web of Science. Srovnání zahrnuje nejen podíl na celkovém publikačním výkonu, ale také podíl na špičkovém publikačním výkonu, tedy publikacích ve špičkových časopisech oborů na základě jejich ohlasu v akademickém světě.

Srovnání publikací za období let 2010-2014 ukazuje, že v naprosté většině vědních oborů, kde vědecké týmy AV ČR působí, se AV ČR soustřeďuje na publikování ve světově nejvýznamnějších časopisech databáze Web of Science výrazně více než zbytek České republiky.

Výzkumná spolupráce AV ČR ve formě spoluautorství se na národní úrovni odehrává v různých oborech s různou intenzitou a stejně tak se liší kvalitativní zaměření této spolupráce.

Jedním ze zdrojů pro novou studii byly mimo jiné i bibliometrické podklady zpracované pro realizaci Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2014-2015, které proběhlo v roce 2015.

Nová studie IDEA je volně ke čtení nebo stažení zde:

Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství

Autoři: Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

ISBN: 978-80-7344-381-8 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Červen 2016

 
 

IDEA Zpravodaj