Aktuálně

Nástroj ke studiu dopadů uvažovaných vládních opatření

20. 4. 2020 Čeští vědci vytvořili nástroj ke studiu dopadů uvažovaných vládních opatření proti šíření covid-19

Je možné ukončit plošná opatření a pouze izolovat seniory? Je lepší zemi otevřít naráz nebo postupovat regionálně? Jak účinná musí být chytrá karanténa, aby byla úspěšná? Iniciativa pod názvem ‘Model antiCOVID-19 pro ČR‘ skupiny 29 českých vědců a vědkyň z dvaceti českých i zahraničních pracovišť vytvořila epidemiologické modely, díky kterým je možné lépe cílit opatření omezující šíření infekce a rozvolňovat plošné restrikce.

Tiskovou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Zásadním tématem posledních dnů v ČR je hledání strategie, jak ukončit plošná opatření a vrátit se k běžnému životu bez hrozby opětovného propuknutí nákazy.

„Je zřejmé, že plošná opatření zafungovala. To je samozřejmě velmi dobrá zpráva, nicméně je třeba se dívat dopředu. Dlouhodobě nevystačíme s hrubými nástroji s celorepublikovou působností, které nadmíru dusí společenský a ekonomický život. Obrazně řečeno je třeba, abychom odložili kladivo a vzali do ruky skalpel. V dalších krocích musí být prioritou přesnost a cílenost opatření, u každého jednoho je pak třeba zvážit jeho přínos i náklady,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Iniciativy ‘Model antiCOVID-19 pro ČR‘, MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Iniciativa vznikla spontánně jako reakce 29 vědkyň a vědců z 20 českých i světových akademických institucí na potřebu vytvořit robustní nástroje – modely – k porovnávání dopadů jednotlivých vládních opatření v rámci probíhající epidemie.

První z modelů, Model A, slouží zejména k porovnání účinnosti plošných opatření a chytré karantény, tedy trasování kontaktů infikovaných jedinců. Model B pak nabízí regionální pohledy: modeluje vývoj nemoci ve všech 206 obcích s rozšířenou pravomocí (ORP) v ČR, a to pro tři věkové skupiny: mladistvých (0-19), dospělých (20-65) a seniorů (65+). Pohyb lidí mezi jednotlivými regiony je modelován pomocí anonymizovaných dat, která do modelu denně dodávají mobilní operátoři.

„Model B jsme vyvinuli proto, abychom byli schopni predikovat dopady jednotlivých kroků, jako je např. otevření základních škol,“ popisuje důvod vzniku modelu B jeden z jeho architektů doc. Ing. Luděk Berec, Dr. z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Vše je možné zobecnit na jakýkoliv počet scénářů působících souběžně v různých oblastech. Můžeme tak modelovat např. otevření škol v menších obcích a současně libovolná jiná opatření ve městech, což uvádím jen jako příklad,“ dodal Berec. Model B je v této chvíli hlavním modelem Iniciativy.

Ta ovšem dále připravuje i Model M – model středního města s 56 tisíci obyvateli, kteří jsou spojeni více než jedním milionem různých vazeb. Tento model, který je vyvíjen ve spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR, bude schopen modelovat i důsledky jemnějších místních opatření, jako např. otevření hobby-marketů. Dokončení tohoto modelu očekáváme v perspektivě dvou týdnů.

Iniciativu ‘Model antiCOVID-19 pro ČR‘ od jejího vzniku zaštiťuje a koordinuje akademický think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR. Všechny výstupy Iniciativy včetně technického popisu modelů budou transparentně k dispozici odborníkům i veřejnosti na webových stránkách idea.cerge-ei.cz/. Na vývoj modelů bude dohlížet mezinárodní víceoborová vědecká rada. Služby a možnosti modelů A a B jsou k dispozici vládě ČR a dalším státním či veřejnoprávním institucím.

Online tisková konference ‘Iniciativy Model antiCOVID-19 pro ČR‘ se koná v úterý 21. 4 v 15:30 hodin.

Na TK vystoupí: René Levínský (koordinátor ‘Iniciativy Model antiCOVID-19 pro ČR‘), Daniel Münich (think-tank IDEA), Pavel Hroboň (Advanced Health Care Management Institute), Jan Smyčka (Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy) a Josef Šlerka (Nadační fond nezávislé žurnalistiky).

Novináři se mohou připojit prostřednictvím aplikace Lifesize. Je nutné se předem registrovat na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kontakt na zástupce Iniciativy:

René Levínský
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Luděk Berec
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt pro média:

Blanka Javorová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 - 602 698 440

Anna Francová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 - 732 739 124

IDEA při CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. je nezávislý akademický think-tank zaměřující se na analýzy, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. IDEA je projektem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, který spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) tvoří společné akademické pracoviště CERGE-EI. Část agend Iniciativy ‘Model antiCOVID-19‘ je realizována s podporou Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 a Nadace Experientia

IDEA Zpravodaj