Aktuálně

Návrh rozpočtové rady pro ČR

15. února 2012 - V nové studii představuje Ondřej Schneider návrh na ustanovení rozpočtové rady pro Českou republiku. Rozpočtová rada by měla přispět k posílení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí země. Návrh dává radě silnější pravomoci než je obvyklé u podobných institucí v Evropě a také než jaké zvažuje česká vláda ve svém připravovaném Zákonu o rozpočtové zodpovědnosti.

Podle Schneiderova doporučení má být rozpočtová rada odborně fundovanou a politicky nezávislou institucí pověřenou ze zákona dohledem nad dlouhodobou udržitelností rozpočtové politiky vlády. K tomu má být vybavena pravomocí schvalovat výdajové rámce vlády a ověřovat jejich soulad se zákonem o rozpočtové zodpovědnosti. Nejsilnější pravomocí rady by byla možnost vrátit vládě k přepracování návrh státního rozpočtu. „Ustanovení nezávislé rozpočtové rady by sice vládě zkomplikovalo rozpočtový proces, nicméně vyšší transparentnost a nezávislost rozpočtové politiky by zvýšila její kredibilitu a mohla by vést k nižším nákladům na financování vládního dluhu,“ uvedl autor studie Ondřej Schneider. Veřejný dluh České republiky sice zatím patří mezi nejnižší v Evropské unii a velikost rozpočtového schodku se snižuje, z dlouhodobého hlediska však panují obavy o udržitelnost veřejných financí.„Výhodou rozpočtové rady je, že se může přenést přes krátkodobé zájmy politického cyklu,“ dodal Schneider.

Rada by byla složená z pěti členů. Tři exekutivní členy by na šestileté období navrhoval prezident a volil senát, jedním neexekutivním členem by byl náměstek ministra financí a druhého by jmenoval na návrh předsedy vlády ministr financí,“ popisuje složení navrhované rady Schneider. Navrhované pravomoce rady jsou poměrně rozsáhlé, o tom, jakým způsobem dosáhnout rozpočtové stability, by ale dále rozhodovaly vláda a Parlament.

Studie obsahuje i přehled rozpočtových institucí snažících se posílit udržitelnost veřejných financí v zemích Evropské unie.„Náš návrh aplikuje zkušenosti z jiných zemí na specifika České republiky. O rozpočtové radě hovoří vláda ve svém programovém prohlášení a diskutuje se o ní i v NERVu. Předkládaný návrh je tedy nezávislým příspěvkem do probíhající diskuse,“ řekl Schneider.

Přečtěte si celou studii Rozpočtové instituce – evropské zkušenosti a aplikace na Českou republiku. 

IDEA Zpravodaj