Aktuálně

Kde je v ČR nejlepší výzkum?

9. srpna 2012 Nová studie IDEA seznamuje veřejnost s oborovým přehledem výsledků českých výzkumných organizací. Autoři Štěpán Jurajda a Daniel Münich v ní identifikují pracoviště s největším množstvím excelentních výsledků ve vědních oborech v ČR.Studie poskytuje především relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku, na kterých pracovištích se v různých vědních oborech v ČR realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum, vysvětluje spoluautor studie Štěpán Jurajda.

Analýza vychází z dat vládního Hodnocení 2011, které pokrývá publikační období 2006 - 2010 a porovnává pracoviště podle počtu článků vydaných v oborových časopisech s největším citačním ohlasem podle tzv. impakt faktoru. Analýza se přitom nesnaží posuzovat produktivitu výzkumných organizací ani jednotlivých pracovišť či srovnávat pracoviště mezi obory.  V současném stavu hodnocení vědy v České republice něco takového v důsledku nedostatku informací ani není možné, vysvětluje spoluautor studie Daniel Münich a dodává: Bylo by proto zásadní chybou naše přehledy interpretovat jako žebříčky vědecké produktivity pracovišť.

Autoři zároveň varují před absolutizací a možnou dezinterpretací prezentovaných výsledků. Ve světě se věda hodnotí pomocí mnohem komplexnější sady nástrojů, jejichž vytvoření nebylo donedávna reálnou prioritou českých vlád ani Rady pro výzkum vývoj a inovace. Důležité je občasná realizace tzv. peer-review hodnocení, ve kterých kvalitní a spíše zahraniční hodnotitelé komplexně na základě vhodných bibliometrických podkladů a dalších informací vyhodnocují činnost pracovišť ve stejném vědním oboru, podotýká Štěpán Jurajda. Příprava takového systému se v ČR však teprve rozbíhá a do jeho případného uvedení v praxi uběhne i při optimistickém výhledu ještě řada let.

Studii Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum”si můžete přečíst zde.

IDEA Zpravodaj