Aktuálně

Nezaměstnanost stále nejnižší v EU

12. 9. 2023  Blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti k 31. prosinci 2023 na základě dat MPSV.

Celá analýza včetně grafů: STÁHNOUT PDF

Autoři: Jakub Grossmann a Daniel Münich

SHRNUTÍ:

 • Očištěno od sezónních efektů, registrovaná míra nezaměstnanosti v prosinci ’23 mírně vzrostla. Velké rozdíly mezi muži a ženami rostoucí od konce covidové krize z počátku roku 2022 se v prosinci ’23 mírně snížily. Velké profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly v míře nezaměstnanosti přetrvávají.
 • Navzdory nerůstu české ekonomiky v roce 2023 však nezaměstnanost zůstává na extrémně nízké úrovni. Obecná míra nezaměstnanosti je nejnižší v celé EU27 (Graf 10).
 • Podíl nezaměstnaných na úřadech práce v populaci 15–64 let na konci prosince ’23 (3,7 %) byl oproti před-covidovému prosinci ’19 vyšší o 0,9 procentního bodu (p. b.): u mužů o 0,6 p. b., u žen o 1,1 p. b. Velké rozdíly v míře nezaměstnanosti mužů a žen přetrvávají . (Grafy 1 a 3).
 • Úřady práce v prosinci zaznamenaly více příchozích než odchozích z nezaměstnanosti. Z dlouhodobého pohledu jde o průměrné nárůsty počtu nezaměstnaných (Graf 2).
 • Nejvyšší meziroční tempo růstu počtu nezaměstnaných vykázaly profese Specialisté, zejména ženy (Graf 5).
 • Nejvyšší profesní míru nezaměstnanosti dlouhodobě vykazují Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odstupem následováni Úředníky a Pracovníky ve službách a prodeji. Naopak nejlépe si dlouhodobě vedou Řídící pracovníci a Specialisté (Graf 6).
 • Vyšší míry nezaměstnanosti vykazují nejmladší a nejstarší věkové skupiny. Ženy potom ve věku typickém pro mateřství. To se promítá i do větších genderových rozdílů v míře nezaměstnanosti u mladších. Meziroční růst míry nezaměstnanosti se napříč věkovými skupinami liší minimálně (Graf 7).
 • Výraznější meziroční tempo růstu počtu míry nezaměstnanosti zaznamenali lidé se středním vzděláním bez maturity (Graf 8).
 • Muži opouštěli úřady práce během září až prosince rychleji než ženy, obě skupiny však rychleji než ve stejném období před třemi lety (Graf 9). Nejvyšší pravděpodobnost opustit stav nezaměstnanosti měli lidé po 7–9 měsících nezaměstnanosti. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15–64 let je vyšší u žen a od začátku roku 2023 pomalu roste (Graf 4).
 • Česko nadále vykazuje nejnižší míru i meziroční tempo růstu obecné nezaměstnanosti v rámci všech zemí EU27 (Graf 10).
 • Kraje s nejvyššími podíly nezaměstnaných jsou již tradičně Ústecký a Moravskoslezský. Nejvyšší tempo růstu počtu nezaměstnaných od nástupu covid-19 zaznamenaly kraje Ústecký (+1,4 p. b.) a Karlovarský (+1,4 p. b.) (Graf 11).

IDEA Zpravodaj