Aktuálně

Registrovaná míra nezaměstnanosti opět poklesla

13. 7. 2022  Blesková analýza aktuálního vývoje registrované nezaměstnanosti za měsíc červen na základě dat MPSV.

Celá analýza včetně grafů: STÁHNOUT PDF

Autoři: Jakub Grossmann a Daniel Münich

SHRNUTÍ:

  • Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř nepozorujeme. Odhlédnuto od sezónních efektů, registrovaná míra nezaměstnanosti v červnu ’22 opět poklesla. Česko zůstává zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé EU. Rozdíly v dopadech na ženy a muže, profese, vzdělanostní a věkové skupiny jsou stále přítomné, ale malé. Potenciální hrozbou pro přehřátý český pracovní trh je předpokládané podzimní zpomalení evropských ekonomik.
  • Podíl nezaměstnaných na úřadech práce v populaci 15–64 let na konci června ’22 (3,5 %) byl oproti před-covidovému červnu ’19 vyšší o 0,6 procentního bodu (p. b.), u mužů o 0,5 p. b. a žen 0,7 p. b. (Grafy 1 a 4).
  • Úřady práce zaznamenaly obdobné přílivy a odlivy nezaměstnaných jako ve stejných měsících předešlých roků (Grafy 2 a 3).
  • Nejvyšší meziročního tempo růstu počtu nezaměstnaných vykazují profese Obsluha strojů, montéři a Pracovníků ve službách a prodeji (Graf 6).
  • Nejvyšší míru nezaměstnanosti dlouhodobě vykazují Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odstupem následováni Pracovníky ve službách a prodeji. Naopak nejlépe si stále vedou Řídící pracovníci a Specialisté (Graf 7).
  • Vyšší míry nezaměstnanosti vykazují nejmladší a nejstarší věkové skupiny. Pokles nezaměstnanosti sledujeme pouze ve věkové skupině 25–29 let, a to jak u mužů, tak u žen. (Graf 8).
  • Výraznější tempo růstu počtu nezaměstnaných zaznamenali lidé se středním vzděláním, zejména bez maturity (Graf 9).
  • Muži i ženy během dubna až června opouštěli úřady práce podobně rychle, avšak pomaleji než ve stejném období před třemi lety (Graf 10). Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15–64 let, který je vyšší u žen, postupně pozvolna klesá (Graf 5).
  • Česko nadále vykazuje nejnižší míru i meziroční tempo růstu obecné nezaměstnanosti v rámci všech zemí EU (Graf 11).
  • Údaje o počtech osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině a počtech volných pracovních míst naznačují dostatečný prostor pro zaměstnání příchozích Ukrajinců. Zůstává však otázkou, do jaké míry jsou data o počtu volných pracovních míst věrohodná (Graf 12).

IDEA Zpravodaj