Aktuálně

Nová aplikace: Publikační výkonnost organizací v ČR

25. 9. 2017 Think-tank IDEA představuje online aplikaci pro vyhledávání publikačního výkonu českých výzkumných organizací a součástí vysokých škol.

Aplikace poskytuje bibliometrické indicie pro hledání odpovědí na otázku, na kterých výzkumných pracovištích v České republice se realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum v určitém vědním oboru. Umožnuje nahlédnout dlouhodobější trendy publikačního výkonu výzkumných organizací a součástí vysokých škol (VŠ) mezi obdobím let 2008-2009 a 2013-2014 (pozdější data zatím vláda ČR nezveřejnila).

Mapovány jsou pouze publikace typu Article, Review a Letter v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS). Publikační výkon představuje počet publikací za určité období.

Aplikace nepředstavuje žebříček vědecké produktivity pracovišť.

Aplikace je určena nejen managementu výzkumných organizací, vědecké obci a zájemcům o vědeckou spolupráci z aplikační sféry a ze zahraničí, ale také zájemcům o studium v magisterských a doktorských programech a širší veřejnosti.

PRO VSTUP DO APLIKACE KLIKNĚTE NA OBRÁZEK.