Aktuálně

Nová šance pro ekonomiku

Think-tank IDEA vydává studii Predikce ekonomického vývoje České republiky. V ní její autor a výzkumník IDEA Vílém Semerák  komplexně hodnotí budoucí vývoj ČR s ohledem na nedávno skončenou recesi. 

Česká ekonomika zažila nejdelší recesi ve své novodobé historii. K této recesi sice přispěl špatný vývoj v Eurozóně, ale hlavním viníkem byla nízká poptávka domácího trhu. Příčiny nízké poptávky souvisely mimo jiné s fiskální politikou (daňové změny DPH, úsporná opatření, chaoticky předkládané návrhy změn hospodářské politiky). Pozitivního růstu dosáhne ČR až v roce 2014. Tento růst bude současně tažen domácí i zahraniční poptávkou, přičemž příspěvek zahraniční poptávky bude slabší kvůli pokračujícím problémům řady zemí EMU.

Vilém Semerák, výzkumník think tanku IDEA při CERGE-EI shrnuje: „Česká republika se zdá být na cestě z recese, celkové výsledky za rok 2013 však zůstanou v záporných číslech kvůli hloubce propadu ekonomiky v prvním pololetí a pomalému oživení.“ V číselném vyjádření tak predikce vydaná think tankem IDEA odhaduje růst HDP v roce 2014 na 1, 9%. Ekonomické oživení by také mělo mít omezený efekt na pokles nezaměstnanosti, kterou studie predikuje pro rok 2014 na 7 %,  proti letošním 7, 1 %.

Nedávno avizované intervence ČNB autor predikce komentuje: „Zásah jednoznačně zvýší odhady tempa růstu cen ve zbývajících dvou měsících roku 2013 a v první části roku 2014. Celkové dopady na exporty, spotřebu a HDP budou zřejmě podstatně mírnější, ČR by tak měla pokračovat v nastoupeném oživení, které zásah ČNB zřejmě podstatněji pozitivně neovlivní.“

Celý text Predikce ekonomického vývoje České republiky si můžete přečíst na  webu IDEA

 

IDEA Zpravodaj