Aktuálně

Oborová publikační výkonnost výzkumných pracovišť v ČR

Nová studie IDEA navazuje na studii, kterou jsme vydali v loňském roce obsahující přehled oborové publikační výkonnosti výzkumných pracovišť České republiky za období 2008-2012. Nová studie zpracovává data za období 2009-2013.

Oborová publikační výkonnost pracovišt výzkumných organizací v České republice v letech 2009-2013

Studie obsahuje odkaz na interaktivní tabulky s přehledy publikačních výstupů dle jednotlivých oborů nebo pracovišť.