Aktuálně

Personální politické konexe a veřejné zakázky

17. 9. 2020 Efektivnost veřejných zakázek v letech 2007-2018 na základě personálního napojení na politické subjekty

Celou studii si můžete přečíst nebo stáhnout zde Personální politické konexe a efektivnost veřejných zakázek v letech 2007-2018

Tiskovou zprávu ke studii si můžete stáhnout ZDE


Shrnutí

Veřejné instituce v České republice zadávají každoročně veřejné zakázky v hodnotě přibližně 14,4 % HDP. Výdaje na veřejné zakázky představují sedminu HDP a zhruba 35 % výdajů státního rozpočtu a rozpočtů krajů a obcí. Veřejná zakázky tak v Česku hrají významnou roli a jsou významnou nákladovou položkou veřejných rozpočtů.

Nezanedbatelný podíl dodavatelů veřejných zakázek jsou firmy personálně napojenéna politické subjekty. Dodavatelé s dohledatelnou vazbou na politika na straně zadavatele dané veřejné zakázky tvoří přibližně 1 % všech dodavatelů, kteří dodávají 7 % celkového objemu studovaneho vzorku veřejných zakázek (53 miliard korun v období 2007–2018).

Počet i finanční objem veřejných zakázek se v letech 2007–2018 výrazně měnil a měnila se i struktura stran zapojených do personálních vazeb. K výraznému poklesu počtu i objemu zakázek zatížených politickými konexemi došlo v roce 2014, aby se jejich objem v roce 2018 skokově vrátil na úroveň z let 2007–2013.

Veřejné zakázky dodávané firmami s personálními politickými konexemi jsou v průměru o více než 8 % dražší než zakázky firem bez konexí. Zvýšenou cenu zakázek přitom nelze vysvětlit lepší kvalitou zakázek. Naopak zakázky dodávané firmami s personálními konexemi na opoziční strany předražené v průměru nejsou.

Zakázky dodávané politicky napojenými firmami nejsou předražené, pokud jsou podrobené zvýšenému dohledu díky spolufinancování z fondů Evropské unie. Detailnější kontrola zadávání veřejných zakázek tak může být účinným způsobem, jak snížit negativní vliv politicky napojených firem na cenu veřejných zakázek.

Kontakt na autory:

Vítězslav Titl
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +32 0485047785

Kontakty pro média:

Blanka Javorová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 602 698 440

Anna Francová
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 732 739 124

IDEA při CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

IDEA Zpravodaj