Aktuálně

Platy učitelů v roce 2020: Usne Česko na vavřínech?

1. 9. 2021 Platy učitelů předurčují atraktivnost učitelské profese

Celou studii si můžete přečíst nebo stáhnout zde Platy učitelů v roce 2020: Usne Česko na vavřínech?

Tisková zpráva je ke stažení zde.

Krátké video s Danielem Münichem o vývoji platů učitelů

Shrnutí:

  • Relativní platy učitelů v České republice (ČR) patřily až do roku 2017/2018 k nejnižším v rámci zemí EU i několika desítek ekonomicky nejvyspělejších zemísvěta (OECD). Díky nebývale dynamickému tempu zvyšování v posledních letech však v roce 2021 téměř dosáhnou úrovně průměru OECD i EU, tedy zhruba 90 % průměru mezd vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v ekonomice. Končící vláda Andreje Babiše tak naplní slib ze svého programového prohlášení z léta roku 2018.
  • Úroveň učitelských platů spoluurčuje dlouhodobou atraktivitu učitelské profesea zájem o ní. Atraktivitu vyžaduje nejen potřeba zajištění dostatku učitelů, ale umožňuje uplatňovat výběrovost s důrazem na kvalitu práce učitelů. Jde však o dlouhodobé procesy formování kvality učitelského sboru země skrze průběžné příchody a odchody do a z profese. Proto lze dopady výše učitelských platů na zájem o profesi, kvalitu práce učitelů a kvalitu výuky a vzdělávací výsledky žáků vysledovat až s odstupem dlouhých let, či dokonce dekád.
  • Udržení dosažené relativní úrovně učitelských platů bude vyžadovat, aby české vlády zvyšovaly platy učitelů tempem růstu nominálních mezd v ekonomice. V několika dalších letech je třeba navíc rozpočtově počítat i s potřebou růstu počtu učitelů.Rozpočtové nároky školského rozpočtu však budou vyvolávat také nadále nízké platyřady jiných pedagogických a nepedagogických profesí ve školství, včetně toho vysokého.
  • V roce 2020, stejně jako v roce 2019, nejvíce rostly relativní platy nejmladších učitelů, které jsou v současnosti vůči starším věkovým skupinám učitelů zdaleka nejatraktivnější. Nejnižší zůstávají relativní platy učitelů středního věku 30–49 let. Jeto dáno tím, že platy českých učitelů s roky praxe rostou velmi pomalu(i v mezinárodním srovnání), ale dlouhodobě, po celou dobu učitelské kariéry. Jdezřejmě i o důsledek pokračující absence karierního systému a absence standardů kvality výkonu učitelské profese v ČR.
  • Variabilita učitelských platů zůstala i v roce 2020 velmi nízká a neodpovídá diverzitě v kvalitě práce učitelů. Plat učitele je nadále dominantně určen tarify, tedy předevšímroky praxe. Příliš paušalizované platy ve školství vedou k platovému nedocenění a nedostatečné motivaci kvalitních učitelů. To je spojeno s vyšším rizikem jejich odchodu z profese a nízkým zájmem o profesi u mladších generací.
  • Po roce 2019 i v roce 2020 došlo k dalšímu výraznému nárůstu podílu nadtarifní složky platů učitelů. Podíl nadtarifních složek v učitelské profesi na úrovni 12–14 % dosažený v roce 2020 dokonce výrazně převýšil podíl 8–11 % v segmentu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru. Nezanedbatelná část celkového navýšení učitelských platů se tedy promítla do nadtarifních složek, jak bylo původně vládou přislíbeno.
  • Při srovnávání učitelských platů v čase nebo mezi zeměmi je třeba věnovat velkou pozornost detailům metodiky výpočtu. Příčin rozdílů v hodnotách zdánlivě stejných ukazatelů totiž existuje řada, a ne vždy jsou v diskusích použité metodiky a zdroje dat dostatečně objasněny. Důležité je například to, zda platy zahrnují všechny složkyvčetně odměn vyplácených na konci roku, zda jde o platy včetně vedoucích pracovníků, zda jde o platy pouze učitelů nebo širší skupiny pedagogických pracovníků, zda jsou zahrnuty i školy neveřejné nebo zda jde o školy základní, či celý sektor regionálního školství včetně mateřských a vyšších odborných škol.

Graf 1 0810

Graf 2 0810

Graf 3 0810

Graf 4 0810

Graf 5 0810

Graf 6 0810

IDEA Zpravodaj