Aktuálně

Po lékařích budou potřeba ekonomové

19. 3. 2020 Tým vědců z CERGE-EI nabízí své know-how

Ekonomové z CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy, nabízí svou odbornost v boji proti ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. Přicházejí s projektem „IDEA anti COVID-19“, jehož cílem je předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost

„V první fázi boje proti koronaviru pomáhali vládě a lidem lékaři, zdravotní sestry a epidemiologové, nyní přichází čas i pro nás - ekonomy. Chceme využít naše znalosti k tomu, aby co nejméně lidí přišlo o práci, aby se lidé netopili v dluzích, aby zkrachovalo co nejméně firem, a aby se ekonomika po krizi co nejdříve navrátila k normálnímu chodu,“ uvedl Daniel Münich, výkonný ředitel think tanku IDEA, který se zaměřuje na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. „Také chceme přispět k tomu, aby lidé pochopili, jak na nás všechny krize může dopadnout a jak je možné tomu zabránit,“ dodal.

Prvním příspěvkem do debaty o boji s koronavirem byl článek, který osvětloval důvody pro zásadní omezení společenských kontaktů v době epidemie z pohledu ekonomie. Text popisující propojení epidemiologického modelu a teorie her ekonomové z CERGE-EI přeložili a doplnili o český kontext. Na jeho vzniku se podíleli Jakub Steiner, Daniel Münich, René Levínský, Vladimír Novák a Ludmila Matysková. (text je ke stažení zde Ekonomie společenského odstupu pro každého: případ Covid 19).

Další v řadě přispěl Filip Matějka, jehož text shrnuje, jaké kroky doporučují vládám ekonomové v jiných zemích (text je ke stažení zde Ekonomický šok, jaký svět neviděl: ekonomiku musíme rychle zmrazit a pak ji znovu probudit).

K iniciativě se připojují také další výzkumníci z CERGE-EI a absolventi jeho doktorského programu pracující po celém světě.

Naše doporučení vycházejí z nejlepší praxe, jsou podložená daty a relevantním výzkumem. Jsou určena vládě, odborníkům z ministerstev, novinářům a široké veřejnosti. Nechceme dávat knížecí rady, chceme pomáhat,“ dodal ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan.

Ke konci srpna iniciativa vyprodukovala již celkem 22 doporučujících příspěvků a studií. Všechny naleznete zde.

Doporučení vycházející z iniciativy mají ohlas jak v rozhlase a televizi, tak v tištěných a online médiích a experti zapojení do iniciativy jsou často oslovováni s žádostí o rozhovor.

Projekt zastřešuje Národohospodářský stav Akademie věd ČR (anglicky jako EI - Economic Institute) v rámci programu Strategie AV21. Výstupy „IDEA anti COVID-19“ sledujte na našich webových stránkách a sociálních sítích.


Kontakty pro média:

Blanka Javorová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 602 698 440

Anna Francová
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 732 739 124

IDEA při CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. je nezávislý akademický think-tank zaměřující se na analýzy, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. IDEA je projektem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, který spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) tvoří společné akademické pracoviště CERGE-EI.

IDEA Zpravodaj