Aktuálně

Politickým opatřením lze měnit zažité stereotypy

12. 3. 2018 Ve společnosti doposud převládá názor, že ženy se mají více věnovat rodině a muži profesní kariéře. Většímu zapojení mužů do péče o děti mohou někdy bránit i postoje jejich nejbližšího okolí.

V Německu provedený výzkum zkoumá vliv změny nastavení pravidel pro čerpání rodičovské dovolené na vývoj názorů na role mužů a žen ve společnosti. Politické opatření z roku 2007, které motivuje otce k čerpání rodičovské dovolené, způsobilo nejen razantní nárůst čerpání rodičovské dovolené ze strany otců, ale mělo vliv i na postoje generace prarodičů k tradičnímu rozdělení rolí mužů a žen. Podíl otců, kteří čerpali rodičovskou dovolenou, stoupl ze 3 % v roce 2006 na 34 % v roce 2016. Analýza je založena na longitudinálních panelových datech o rodinách v Německu, která se sbírají od roku 2008 a mapují rodinné vztahy, včetně vztahů mezi generacemi, a procesy formování rodin.

Německý výzkum ukazuje, že tyto postoje se mohou změnit na základě nové osobní zkušenosti. Autorky Ulrike Unterhofer a Katharina Wrohlich zkoumají změnu postoje generace prarodičů k tradičnímu rozdělení rolí mužů a žen po zavedení otcovské dovolené v roce 2007. Dokazují, že prarodiče (zejména babičky), jejichž syn měl děti v období po schválení reformy rodičovské dovolené, méně často souhlasí s výrokem „Ženy by se měly starat více o rodinu než o svoji kariéru“ než prarodiče, jejichž synové měli děti před touto reformou. Výsledky výzkumu naznačují, že postoje k genderovým rolím se vyvíjí v průběhu celého života a jsou ovlivňovány nejen směrem od rodičů k dětem, ale i od dětí k rodičům. Politická opatření tak mají nejen přímý vliv na chování lidí, ale prostřednictvím sociálních interakcí ovlivňují i celou společnost. Těmito závěry lze vysvětlit i fakt, že podíl otců, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, stále roste i více než 10 let po přijetí reformy.

Celý článek ve formátu PDF si můžete stáhnout zde

________________________

Kontakt pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146, Mobil: +420 602 698 440
Web:
https://idea.cerge-ei.cz/
www.facebook.com/ideacerge

 
 Poznámka pro editory:

O IDEA: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorie. IDEA vznikla z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara. Další informace na http://idea.cerge-ei.cz/. Sledujte nás také na facebooku https://www.facebook.com/ideacerge.