Aktuálně

Pro koho je druhý pilíř?

 

Výzkumníci IDEA Ondřej Schneider a Jiří Šatava ve studii Český důchodový systém na rozcestí vyčíslují, pro koho je výhodný přechod do druhého penzijního pilíře. 

 

Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází nejrozsáhlejší změnou od roku 1995. V roce 2013 by mělo dojít k vytvoření „druhého pilíře“ českého důchodového systému. Pomocí dobrovolného vyvázání (opt-outu) si budou moci budoucí důchodci prostřednictvím důchodových fondů „vyvést“ mimo státní důchodový systém 3% ze své mzdy za podmínky, že si k nim přidají další 2% z vlastních úspor.Potenciálně jde tedy o přesun 5% objemu mezd, které by byly investovány důchodovými fondy.

Největší neznámou v navrhované reformě je zájem oprávněných občanů ČR tuto možnost využít a skutečně začít pomocí důchodových fondů dlouhodobě spořit. Naše studie ukazuje, že za poměrně konzervativních předpokladů by se přestup do nového systému mohl vyplatit až 50% mužů a 30% žen. Nicméně přínos přestupu by byl poměrně nízký a pohyboval by se na úrovni jedné poloviny ročního příjmu. Lze ale předpokládat, že skutečný zájem o reformovaný systém s druhým pilířem bude zřejmě nižší, než by odpovídalo jednoduché analýze finanční výhodnosti. Vzhledem ke konzervativnosti českých zaměstnanců i podnikatelů, nepovinné formě spoření a také nedostatečné finanční gramotnosti lze realisticky očekávat, že bez další přesvědčovací kampaně se do nového systému přihlásí výrazně nižší počet účastníků. I kdyby se však do nového systému zapojilo 20% oprávněných obyvatel, objem prostředků investovaných prostřednictvím důchodových fondů by byl více než 10 miliard korun ročně.

Studii Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? si můžete přečíst zde.

Přečtěte si rovněž studii Jaký důchod nás čeká? Alternativy vývoje státního průběžného důchodového systému.

IDEA Zpravodaj