Aktuálně

Příčiny přeplněných věznic

6. ledna 2013 - V posledních 10 letech razantně vzrostl počet vězňů z 13 000 na 20 500 a nedostačující kapacita věznic se stala vážným problémem. Podle nové studie Libora Duška za současným přeplněním českých věznic stojí především výrazný nárůst pravděpodobnosti, že odhalený pachatel bude odsouzen, a růst procenta odsouzených, kteří jsou potrestáni nepodmíněným trestem.

Tyto faktory zvýšily počet vězňů o 3300, respektive 3100. Dalším faktorem, který se na růstu počtu vězňů podílel v menší míře, je prodlužování délky trestů, k němuž došlo jen v posledních dvou letech.

Studie zároveň upozorňuje, že na počet vězňů má vliv i změna míry kriminality. „Kdyby v posledních letech kriminalita neklesala, bylo by ve věznicích nyní již téměř 24,000 odsouzených,“ kvantifikuje Libor Dušek.

Podle studie při současné trestní politice celkový počet vězňů ještě o něco stoupne. „Je to dáno dynamikou příchodu a propouštění vězňů. Kvůli nedávnému zpřísnění trestní politiky jsme ve vězeňství ještě nedosáhli rovnovážného stavu počtu vězňů,“ podotýká Dušek.

Případná amnestie by podle studie přinesla jen krátkodobou úlevu a věznice by se brzy znovu naplnily. Částečným řešením situace může být častější využívání alternativních trestů. Pokud ale bude zachována současná trestní politika, bude rovněž potřeba rozšířit kapacity věznic.

Studii„Kde hledat příčiny přeplněných věznic” si můžete přečíst zde. 

IDEA Zpravodaj