Aktuálně

Průvodce seniora

26. 7. 2018 Jak neprodělat při předčasném odchodu ze zaměstnání? O tom je nová studie Jiřího Šatavy

Český důchodový a sociální systém nabízí seniorům několik let před dosažením řádného důchodového věku řadu možností pro případ, kdy ztratí práci nebo se rozhodnou kvůli zdravotním, rodinným či pracovním důvodům z práce odejít.

Pro drtivou většinu seniorů je však vyhodnocení finanční výhodnosti jejich možností velmi obtížné. Stát občanům totiž potřebné informace v dostatečně srozumitelné formě zatím neposkytuje.

Tato studie vyčísluje finanční důsledky šesti základních možností pro několik typizovaných seniorů, kteří dva roky před dosažením řádného důchodového věku odešli z práce „dohodou“. Navíc nastiňuje i jejich nefinanční podmínky a důsledky jejich možností. Ideální kompromis mezi finančními a nefinančními dopady jednotlivých možností je již ponechán na preferencích a volbě konkrétního seniora.

Ukazuje se, že řešení situace po předčasném odchodu ze zaměstnání, přinejmenším z finančního pohledu, představuje velmi důležité rozhodnutí v životě seniora. Jeho celkové budoucí čisté reálné příjmy, které se odvíjejí od jeho rozhodnutí, se totiž mohou lišit až o stovky tisíc korun.

Jako finančně nejvýhodnější se pro všechny typizované seniory ukazuje možnost, o které většina z nich pravděpodobně neví: přijetí práce za 70 % předchozí hrubé mzdy a pobírání předdůchodu. Tato možnost všem typizovaným seniorům zaručuje nejvyšší měsíční příjmy před i po dosažení důchodového věku. Starobní důchod seniora je u této možnosti stejný, jako kdyby o původní lépe placenou práci nepřišel. Jeho příjmy v předdůchodovém věku jsou při započtení předdůchodu dokonce vyšší.

Více ve studii "Průvodce seniora: Jak neprodělat při předčasném odchodu ze zaměstnání"


Kontakt pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146, Mobil: +420 602 698 440
Web: https://idea.cerge-ei.cz/
www.facebook.com/ideacerge

Poznámka pro editory:

O IDEA: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorie. IDEA vznikla z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara. Další informace nahttp://idea.cerge-ei.cz/. Sledujte nás také na facebooku https://www.facebook.com/ideacerge.