Aktuálně

Recese, inflace a nezaměstnanost

20. 5. 2022 Policy Brief Jana Švejnara. Recese, inflace a nezaměstnanost jako dopady pandemie, války a hospodářské politiky státu.

 

Poprvé od ekonomické recese v roce 1997 snižuje ratingová agentura Fitch výhled ratingu České republiky z neutrálního na negativní. Hlavními důvody jsou nebezpečí ekonomické recese a vysoká inflace. To by se mohlo promítnout do zhoršení fiskální situace a snížené pravděpodobnosti, že stát bude schopen řádně splácet půjčky. Má republika problém?

Světová, a tím i česká ekonomika byly v posledních letech zasaženy několika šoky. Pandemie Covid-19 přinesla globální recesi s intenzitou, která vyvolala vážné obavy, že by světová ekonomika mohla padnout do hluboké ekonomické krize. Všechny státy reagovaly silnou kontracyklickou hospodářskou politikou – rozpočtovými schodky a uvolněnou monetární politikou se základními úrokovými sazbami prakticky na nule (například v USA, Velké Británii a České republice) nebo dokonce v mírně záporných hodnotách (například v eurozóně a Švýcarsku). Většině zemí se podařilo zastavit ekonomický pokles a obnovit ekonomický růst. Před krizí na Ukrajině již v mnoha zemích HDP předstihlo předcovidovou úroveň roku 2019, v České republice bohužel ne. Kam směřujeme?

  • Policy Briefs jsou krátká pojednání k různým hospodářským politikám, jejichž záměrem je poskytnout základní ekonomickou analýzu a zároveň podnítit debatu mezi ekonomy a neekonomy.

IDEA Zpravodaj