Aktuálně

Reforma veřejných zakázek s jedinou nabídkou

3. 6. 2024 Nová studie „Reforma veřejných zakázek s jedinou nabídkou: více konkurence, nižší cena“ hodnotí dopady zákazu přidělování veřejných zakázek s jedinou podanou nabídkou. Jaké byly dopady změny z roku 2012 a proč je neefektivita způsobená nedostatkem konkurence v zakázkách pro český veřejný sektor nadále problém?  


Shrnutí:

  • Hodnota trhů s veřejnými zakázkami v Evropské unii (EU) činila mezi lety 2011–2020 v průměru přibližně 14 % HDP. Podíl veřejných zakázek zadaných jediné firmě, která předloží nabídku, byl v EU 23,5 % v roce 2011 a 41,8 % v roce 2021. To znamená, že přibližně 3,3 % v roce 2011 a 5,9 % HDP v roce 2021 bylo v EU zadáno a utraceno bez soutěže.
  • V České republice byl podíl veřejných zakázek s jedinou nabídkou velmi podobný výše zmíněnému evropskému průměru (22,7 % finančního objemu všech zakázek ve studovaném období 2010–2013). Tím pádem je jakákoli neefektivita způsobená tímto nedostatkem konkurence pro český veřejný sektor prvořadým problémem.
  • Český zákon o zadávání veřejných zakázek z roku 2012 zadávat veřejné zakázky s jedinou podanou nabídkou zakázal. Tato studie hodnotí dopady této reformy z 2012. V roce 2014 byla reforma zrušena a zadávání zakázek s jedinou podanou nabídkou bylo znovu povoleno.

Graf 1

  • Analýza nejprve ukazuje, že zákaz vedl k průměrnému snížení cen zakázek přibližně o 6 % z odhadovaných nákladů na veřejné zakázky, které byly zasaženy reformou.
  • Zadavatelé z veřejného sektoru včetně ministerstev, krajů a obcí začali v reakci na reformu poskytovat výrazně delší popisy veřejných zakázek a prodloužili lhůty, v nichž mohou firmy své nabídky podat. Toto může vysvětlit zvýšení konkurence a snížení cen.
  • Ukázalo se, že pokles cen pozorovatelný v průměru u všech zakázek se nicméně neprojevuje u veřejných zakázek zadávaných firmám přispívajícím politickým stranám, firmám s osobními vazbami na politické strany a firmám s nejasnou vlastnickou strukturou.

IDEA Zpravodaj