Aktuálně

SCIPO 2021

30. 9. 2021 - IV. ročník konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Čtvrtý ročník konference SCIPO (Science Policy) se uskuteční 30. září 2021 hybridní formou. Od svého vzniku v roce 2018 je konference zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.


Společnost alevia ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, Tertiary Education & Research Institute (TERI), think-tankem IDEA při CERGE EI, Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pořádají letošní ročník SCIPO 2021.

scipo 2021

Hlavním tématem letošního ročníku jsou dopady výzkumu, vývoje a výzkumných infrastruktur na společnost. Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední část. Dopolední část bude probíhat formou kulatého stolu / panelové diskuse zástupců RVVI, MŠMT, poskytovatelů a ostatních aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Odpolední část bude věnována problematice výzkumných infrastruktur prostřednictvím kratších odborných příspěvků a následné diskuse účastníků.

Dopoledne

 • 10:00 - 10:15 Zahájení konference
 • 10:15 - 10:45 Michal Pazour: Výzkum pro výzkumníky či výzkum pro společnost?
 • 10:45 - 11:00 Přestávka
 • 11:00 - 12:00 Panelová diskuse: Pavel Doleček, Alice Valkárová, Pavel Baran, Štěpán Jurajda, Martin Bunček

Odpoledne

 • 13:00 - 13:30 Carlo Rizzuto: Forms and substance in the management of research infrastructures (English, no Czech translation)
 • 13:30 - 14:00 Discussion (English)
 • 14:00 - 14:15 Přestávka
 • 14:15 - 14:25 INFRAM: Aktuality z projektu
 • 14:25 - 14:50 Vlastimil Růžička: Řízení výzkumných infrastruktur - zkušenosti ze zahraničí
 • 14:50 - 15:20 CEITEC MU: Zkušenosti s řízením velké výzkumné infrastruktur
 • 15:20 - 16:00 Diskuse, shrnutí, zakončení

U příležitosti konference bude vydán jako každoročně konferenční sborník s příspěvky, které se dotýkají vědní a inovační politiky, právního rámce výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, komercializace výzkumných výsledků, transferu znalostí a technologií, spolupráce výzkumné a aplikační sféry, managementu a řízení výzkumu a vývoje či jeho financování.

Registrace na konferenci je ukončena, aktuální informace naleznete zde.

Portál Vědavýzkum.cz je mediálním partnerem konference od jejího vzniku. Můžete si přečíst reportáže z prvního, druhého a třetího ročníku konference.

Zdroj: alevia

IDEA Zpravodaj