Aktuálně

Sociální kontakty v časech covid-19

24. 2. 2021 Studie o vývoji počtu mezilidských kontaktů v době pandemie

Celou studii ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Sociální kontakty v časech covid-19

 Shrnutí:

Rychlost šíření epidemie je do značné míry ovlivněna počtem mezilidských kontaktů. Pomocí dat ”Život během pandemie“2 analyzujeme vývoj počtu kontaktů během roku 2020. Počet kontaktů vykazovaných v sociologickém šetření je silně korelovaný jak s číslem R (reprodukčním číslem), tak s objektivním měřením aktivity v Google mobility reportu. Základní cíl této analýzy je ukázat, jak je počet kontaktů svázán s reportovanými aktivitami, které jsou přímo nebo nepřímo ovlivňovány vládními opatřeními.

Počet sociálních kontaktů od počátku epidemie velmi kolísal a výrazně se liší podle ekonomické a sociální aktivity jednotlivce a režimu uzávěr (lockdownů). Například mezi jarem (během uzávěry) a zářím (doba rozvolnění) vzrostl průměrný počet týdenních kontaktů z 16 na 32 u pracujících, z 3 na 12 u důchodců a u studentů z 8 na 28 osob (Graf 1).

Počty kontaktů za týden jsou velmi různé podle frekvence všech sledovaných aktivit. Sledujeme především vliv možnosti chození do restaurací, využívání práce z domova a návštěv příbuzných, což bylo v literatuře ukázáno jako kritické pro přenos viru.4 Lidé, kteří například v červnu během rozvolnění alespoň jednou navštívili restauraci, vykazují v průměru o deset kontaktů více než lidé, kteří restauraci nenavštívili (Graf 4). Velké rozdíly nacházíme i v případě (ne)využívání práce z domova
(Graf 6), návštěvy příbuzných a absolvování dovolených (Graf 8), a návštěvou fitness center a sportovních a kulturních akcí (Graf 10). Tyto rozdíly jsou velmi podobné ve všech sledovaných obdobích.

Výskyt využití práce z domova mezi zaměstnanci mezi březnem a zářím 2020 výrazně poklesl zhruba z 27 na 10 %, což značně přispělo ke zvýšení sociálních kontaktů mezi lidmi. Pokud srovnáváme jarní lockdown a září, došlo spolu s nižším využívání práce z domova k nárůstu kontaktů mezi lidmi v průměru o 3–4 setkání týdně, což je na podobné úrovni jako počet kontaktů navázaný na návštěvu restaurací (Graf 14).

Pomocí statistické dekompozice také ukazujeme, které ze sledovaných aktivit jsou významným prediktorem nárůstu kontaktu oproti jaru v celé populaci (Graf 15).5 Výsledek ukazuje, že kontakty spojené s návštěvou restaurací jsou důležité, na rozdíl od návštěv obchodů.6 Další významné faktory jsou také volnočasové aktivity, jako jsou výlety a dovolené s více lidmi a rodinné návštěvy. Bohužel více než polovinu z nárůstu kontaktů nejsme schopni pomocí dostupných dat vysvětlit.

Nárůst kontaktů během celého roku byl zaznamenán především u respondentů s tzv. rizikovým chováním, tedy s menším množstvím protektivních aktivit (Graf 16). To mimo jiné znamená, že se časem zvýšila pravděpodobnost přenosu viru na jeden uváděný kontakt.

 

IDEA Zpravodaj