Aktuálně

Státní úředníci: Kolik jich je a za kolik pracují?

Think-tank IDEA vydává studii Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují?, která analyzuje veřejný sektor z hlediska vývoje počtu státních úředníků a jejich platů. 

Autoři Petr Bouchal a Petr Janský přicházejí s následujícími zjistěními: 

  • Český veřejný sektor zaměstnává zhruba 935 tisíc osob, tedy téměř pětinu pracovní síly země. Státní rozpočet pak reguluje a hradí platy zhruba 420 tisíc z nich. Avšak pouze asi 66 tisíc lze chápat jako státní úředníky.
  • Přímo na ministerstvech pracuje jen 29% státních úředníků; větší část pracuje v jim podřízených organizacích. Mezi lety 2008 a 2012 reálné platy státních úředníků klesaly absolutně i ve srovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství.
  • Údaje využívané pro rozpočtování se výrazně liší od reality, především co se týče platů. Úroveň platů v některých částech státní správy je vyšší, než odpovídá platové tabulce v rámci stávajícího systému odměňování. Některé úřady totiž při odměňování využívají velkou míru volnosti. 

Kompletní studie k dispozici na webu IDEA.

 

IDEA Zpravodaj