Aktuálně

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v ČR

Think-tank IDEA při CERGE-EI vydává novou odbornou studii Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice týkající se mezinárodního empirického srovnání věku odchodu do důchodu a zaměstnanosti různých demografických skupin. 

ANOTACE: 
 

V Česku je široce rozšířen názor, že odchody do starobního důchodu jsou motivovány především zhoršující se zdravotní a psychickou kondicí stárnoucích lidí a situací na trhu práce. Zjištění prezentované studie ukazují, že tyto vlivy nejsou jediné a zdaleka ne tak významné. Ačkoliv starší ročníky české populace stále nedosahují zdravotní a psychické kondice řady vyspělejších severských a západoevropských zemí, situace se zřetelně zlepšuje. Češi odcházejí do důchodu buď předčasně, hlavně však v okamžiku dosažení zákonného důchodového věku, a to přesto, že mnoho z nich je stále mentálně i fyzicky svěží a schopno nadále efektivně vykonávat své zaměstnání. 

Studie byla poprvé oficiálně představena na veřejnosti a odborné obci dne 18. 6.2015. 


 
 
 
Studii si můžete stáhnout z webu IDEA zde.
 
 
 
 

IDEA Zpravodaj