Aktuálně

Jan Švejnar k ekonomickému výhledu Ukrajiny

Dne 26. dubna 2015 Jan Švejnar poskytl rozhovor ukrajinské internetové televizi Hromadske TV. Hovořil v něm o ekonomické a politické situaci Ukrajiny a o ruském vlivu ve střední Evropě. Hlavním tématem bylo rozdílné vnímání ukrajinského konfliktu různými středo-evropskými zeměmi a vliv ruské propagandy, kterou některé země dokázaly potlačit více než jiné. Jan Švejnar varoval, že možnost prudkého vzestupu extrémních levicových stran by neměla být podceňována.

Ekonomický výhled Ukrajiny naopak vidí Jan Švejnar velmi pozitivně. S dobrou hodpodářskou politikou má Ukrajina potenciál v následujících letech velmi rychle růst. Životní úroveň by se mohla zdvojnásobit v horizontu již kolem 10 let. Ukrajina má výhodu, že se může poučit ze zkušeností středo-evropských zemí a může se vyhnout neúspěšným reformním cestám. V tomto ohledu Jan Švejnar zdůrazňuje důležitost především legislativního systému a transparence veřejného sektoru.

Celý rozhovor je ke shlédnutí na webu Hromadske TV zde 

IDEA Zpravodaj