Aktuálně

Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle IF a AIS

Praha 15. 12. 2016    Vychází další bibliometrická studie IDEA, která se tentokrát zaměřuje na srovnání hodnot široce používaného citačního indexu vědeckých časopisů tzv. Impact Factoru (IF) s méně známým, ale sofistikovanějším indexem Article Influence Score (AIS). V tomto kontextu studie srovnání českých a slovenských z celosvětového hlediska.

Mezi relativními hodnotami IF a AIS v rámci oborů existuje pozitivní korelace, ale rozptyl je poměrně vysoký. Odlišnost hodnot IF a AIS způsobuje různá míra sebecitovanosti časopisů a rozdílný vědecký význam časopisů, ze kterých jsou články v časopisech citovány.

Český publikační výkon ve významnějších časopisech má jistou tendenci se koncentrovat v časopisech s relativně nižším AIS než IF. Tyto články mají také tendenci se koncentrovat v menším počtu zahraničních časopisů.

Český publikační výkon v řadě oborů se koncentruje v českých a slovenských časopisech, z nichž většina má relativně nízký jak AIS tak IF. IF a AIS několika českých časopisů se nachází zcela mimo ve světě přirozený rámec hodnot.

Celá publikace je zdarma ke stažení zde:

Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)

Autoři: Daniel Münich a Samuel Škoda

ISBN: 978-80-7344-403-7 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016

 
 

IDEA Zpravodaj