Aktuálně

Tisková zpráva: IDEA pro Volby 2017 - Výchova dětí v Čechách

1.6.2017  Think-tank IDEA připravil projekt „IDEA pro Volby 2017,“ jehož cílem je nejprve prezentovat voličům srozumitelným způsobem několik vybraných socioekonomických témat a formulovat klíčové otázky pro veřejnou diskusi. A poté, na podzim 2017, v další analýze odborně rozebrat, jaké odpovědi na tyto klíčové otázky nabízejí programy politických subjektů. Dnes vychází první ze série tří studií s názvem „IDEA pro Volby 2017: Podpora rodin s dětmi.“

Česká republika patří ke státům s vůbec nejštědřejším systémem daňové podpory rodin s malými dětmi. Přesto je její celková výdajová politika na rodinnou podporu – dávky, daňové úlevy, veřejné služby – v rámci celé EU jen lehce nadprůměrná. Důvodem je to, že tato podpora je výrazně soustředěna na daňové úlevy, zatímco podpora formou služeb péče o děti je velmi nízká.

Taková rodinná politika se navíc míjí účinkem pro sociálně slabší rodiny a pro ženy-matky. Daňové úlevy totiž nevyužijí rodiny bez pracovních příjmů nebo s příjmy velmi nízkými, které mají zároveň více dětí. “Rodičům (především matkám) zase systém nenabízí podporu částečných úvazků a dostatek míst ve školkách. V důsledku toho tak ČR vykazuje v rámci celé EU jedny z nejvyšších negativních dopadů mateřství na zaměstnanost žen,“ vysvětluje Klára Kalíšková, výzkumnice IDEA.

Tato země není pro děti. Nebo pro ženy?

Skloubení pracovního a rodinného života se zdá být velmi složité především pro ženy, které přerušují pracovní kariéru často na mnoho let, aby mohly pečovat o děti. Rodiny se také potýkají se zvýšenou finanční zátěží, která se odráží mimo jiné v relativně vysokém ohrožení příjmovou chudobou. To vše jistě přispívá k paradoxu, že s průměrem 1,5 dítěte na jednu ženu patří ČR mezi země s nejnižší porodností na světě i přesto, že daňový systém je k rodinám naopak jeden z nejštědřejších.

Nikoliv plošně, ale cíleně

Příklad z jiných zemí ukázal, že pokud je podpora namířena nikoliv „plošně“ různými daňovými úlevami nebo dávkami, ale cílí na ulehčení v péči o děti primárně pečující osobě, tedy v ČR ženě-matce, dětí se může rodit více. Ulehčení v péči o děti pak může být formou širší nabídky služeb péče o děti nebo podporou zapojení druhého z rodičů do péče. „Ukazuje se, že taková podpora je několikanásobně efektivnější ve zvýšení porodnosti než jiné typy podpory rodin s dětmi. Tato podpora se navíc pro stát ukazuje být i ekonomicky výhodnější. To je jistě doporučení, které by měl český systém podpory rodin s dětmi zohlednit,” uzavírá Filip Pertold, výzkumník IDEA.

Studie s názvem „IDEA pro Volby: Podpora rodin s dětmi  k nahlédnutí na webu IDEA.

Studie obsahuje následující klíčové otázky pro veřejnou diskusi:

 

1. Která forma podpory rodin s dětmi by se měla zvýšit (pokud nějaká)? Daňová, dávková nebo podpora formou lepší dostupnosti veřejných služeb? A která snížit?

2. Míra daňových úlev (DPFO a pojistné) pro rodiny s dětmi. Míra by se měla zvýšit, snížit, anebo zůstat na současné úrovni? Mělo by dojít ke změně formy podpory (jak)?

3. Zacílení podpory rodin s dětmi na rodiny sociálně potřebné. Je současné nastavení dávkové podpory rodin s dětmi vhodně nastaveno nebo by se mělo více přesměrovat na určité typy rodin? Které?

4. Zacílení podpory rodin s dětmi na (ne)pracující. Měla by se dávková podpora více zaměřit na rodiny s dětmi bez pracovních příjmů nebo spíše na rodiny s dětmi, ve kterých alespoň jeden rodič pracuje? Jak?

5. Nízká zaměstnanost matek s dětmi. Považujete současnou situaci za problematickou? Pokud ano, je žádoucí problém řešit na úrovni státu? Jak?

6. Dopady mateřství na mzdy žen. Považujete současnou situaci za problematic­kou? Pokud ano, je žádoucí problém řešit na úrovni státu? Jak?

7. Dostupnost zařízení pro děti mladší 3 let. Je třeba činit opatření na zvýšení dostupnosti těchto zařízení? Na jaké úrovni (stát, kraje, obce)? Jakým opatřením v jakých typech zařízení?

8. Dostupnost zařízení předškolní výchovy pro děti od 3 let věku. Je stávající situace a výhled uspokojující nebo je třeba dodatečných opatření na úrovni státu? Jakých?

9. Flexibilita forem práce. Je dostupnost flexibilních forem práce (včetně částečných úvazků, práce z domova,…) dostatečná nebo se jedná o problém? Je žádoucí tento problém řešit opatřením na úrovni státu? Jak?

10. Role otců v péči o děti. Je žádoucí na úrovni státu motivovat otce k většímu zapojení do péče o děti?

11. Fertilita. Je stávající míra fertility v ČR dostačující nebo je třeba dodatečných opatření ke zvýšení porodnosti? Jakých?
________________________

 

Kontakt:

Klára Kalíšková                                                                     
Výzkumnice IDEA při CERGE-EI
telefon: (+420) 777 831 368)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                

Filip Pertold
Výzkumník IDEA při CERGE-EI
Telefon: (+420) 723 521 416
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ondřej Lukáš
PR Managetr CERGE-EI
Telefon: (+420) 776 186 529
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.