Aktuálně

Velká žákovská steeplechase

O přípravě na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia informuje nová studie IDEA Příprava na osmiletá gymnázia: velká žákovská steeplechase. Její autoři Miroslava Federičová a Daniel Münich uvádějí, že přijímacím řízením ročně projde pětina všech žáků prvního stupně a pouze necelá polovina z nich je úspěšná.

Pro děti je to první krok směrem k dospělosti, protože přípravě věnují velké množství času i energie.

Krátké shrbutí studie:

  • Na osmiletá gymnázia se hlásí téměř 20 % žáků pátých tříd, ale uspěje jich pouze necelá polovina. Naprostá většina se hlásí v souznění zájmu vlastního a rodičů.
  • Děti a rodiče přípravě na přijímací zkoušky obětují hodně, jak ve formě volného času tak výdajů na doučování, přípravné kursy a zkušební testy.
  • Téměř 85% přihlášených se na přijímačky připravuje každý týden a téměř každý den se připravuje takřka každý druhý uchazeč.
  • Horší polovina přihlášených intenzivní přípravou výrazně zvyšuje pravděpodobnost přijetí. U lepší poloviny přihlášených intenzivní příprava znamená spíše pojistku, že je nepředhoní ti snaživější z horší poloviny přihlášených.
  • Je řada indicií, že intenzivní mimoškolní příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia výrazně zlepšuje znalosti a dovednosti žáků. Přitom hraje velkou roli pevná vůle, vytrvalost, ambice tlak a důslednost rodičů.

Příprava na osmiletá gymnázia: velká žákovská steeplechase ke stažení na webu IDEA.

IDEA Zpravodaj