Aktuálně

VIDEO: Ekonomie holek a maminek

8.3.2017  Přinášíme videozáznam ze semináře Ekonomie holek a maminek, který se konal v prostorách CERGE-EI 2.3.2017.

Seminář můžete rovněž zhlédnout spolu se zobrazenou prezentací v systému SlidesLive.

Stopáž videozáznamu:

Uvítání: Filip Pertold | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR (0:00 - 4:25 minuta)
Úvod do problematiky: Klára Kalíšková | IDEA při NHÚ AV ČR (4:25 - 13:45 minuta)
Vliv mateřství na výši daní a starobních důchodů žen: Jiří Šatava | IDEA při NHÚ AV ČR (13:45 - 49:00 minuta)
Porodnost v Evropě a rozdělení domácích prací: Filip Pertold | IDEA při NHÚ AV ČR (49:00 - 1 hod 0:05 minuta)

Všechny tři prezentované studie ke stažení:

Tiskovou zprávu k akci rovněž naleznete na webu IDEA.